Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ashúra 2009.

2009.12.26

Biszmillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim!
Asszalamu ’aleikum wa ra’metullahi wa barakatuh!


Kedves Testvéreim és nővéreim!

Áldott Ashúrát kívánok mindnyájatoknak! A magasságos Allah (SWT) vezessen és tartson meg mindnyájunkat az iszlám, és azon belül is a síia igaz örvényén, és adjon békességet, valamint összetartást az egész iszlám világon belül, hogy korunk Jezidjei ellen sikeresen védelmezhessük az iszlám igaz és tiszta eszmeiségét!

Számunkra, síita muszlimok számára Ashúra a legfontosabb ünnep, ahogy szunnita testvéreink számára is az egyik legfontosabb. Ashúrakor, illetve Muharram hónapban emlékezünk

- Ádám (A) vétkére, valamint Allahtól nyert bűnbocsánatára,
- Idrisz (A) Allah általi égbe emeltetésére,
- az emberiség az Allah által küldött özönvíztől Nuh (A) bárkája általi megmenekülésére,
- Ibrahim prófétánk (A) jól ismert ősapánk, Nimród általi tűzbevettetésére, mikor az tűz rózsakertté változott, és nem égette meg Ibrahimot (A),
- ugyanúgy Yakup (A) fiával Yuszuffal (A) való hosszú idő utáni találkozására,
- a Musza (A) által vezetett zsidók Vörös tengeren való átkelésére, valamint a fáraótól való megmenekülésére,
- Eyyub (A) Allah általi megpróbáltatásaira, és betegségből való meggyógyulására,
- mostanság pont egészen aktuális módon Jézus (A) születésére,
- valamint keresztre NEM feszítésére, a cselszövők elől az Allah által való égbe ragadására.

Mindezekből mindnyájunk számára látszik, hogy Muharram hónap, illetve konkrétan Ashúra napja, Muharram 10-e VALÓBAN az iszlám világ legnagyobb, legfontosabb, és talán legszentebb ünnepe. Muharram hónapban, illetve Ashúrakor hatalmas csodák történtek a történelem folyamán, és Allah bőségesen árasztotta szét áldását az emberiségre - és nagyon fontos, hogy mindez még csak töredék, gyakorlatilag csak a Közép-Kelet kultúrköréből származó történelmi események sora (amelyek valljuk be, jelentős befolyással bírnak az egész világtörténelemre nézve!) de mik történhettek még a többi több ezer próféta (A) valamint küldött (A) esetében Muharram hónapban, illetve Ashúrakor (A) akiket név szerint már nem említ a Szent Korán?! Muharram egy szent hónap, és nem egyszer történtek már eget-földet rengető csodák ebben a hónapban, ahogy Imám Mehdi (A) és Isza (A) is Muharram 10-e, Ashúra előestéjén fog visszatérni, hogy végleg megtisztíthassák Allah kegyelméből az egész földet a tisztátalanságtól, és elhozhassák a világbékét - tehát Ashúra ünnepünk még jövőbeli vonatkozásokkal is bír, ezt ne felejtsük el!

Szomorú dolog viszont az, hogy a Próféta (S) halálát követően az iszlám világ (elvi és politikai) irányítását az evilági hasznok érdekében zsarnokok vették kézbe, akik nem átallották meggyalázni és vérrel festeni ezt a kilencszeresen is szent szent ünnepet - mindazonáltal számunkra éppen ezért lett tízszeresen is szent! Ezek a zsarnokok ölték meg Fatima az-Zahrát (A) a Próféta (S) halála után, aki felemelte a szavát a képmutatás imámjai ellen, mert igenis ők bontották meg az iszlám világot egy olyan mély szakadékkal, amely még ma s tátong, sőt, sajnos az 1979-es iszlám forradalom óta (gyakorlatilag ugyanazok a körök, leszármazottaik, modern kori jogutódjaik, akiknek a pénz és a kőolaj a bálványa!) egyre tovább szélesítik ezt a bizonyos szakadékot még az iszlám világon belül is megakadályozva az igazságért történő egységes összefogást. Évszázadokon keresztül emberek millióit tartották szisztematikusan és mesterségesen gerjesztett sötétségben, hogy nehogy megismerhessék az iszlám igaz arcát, mert akkor nem tudják kiépíteni az elnyomó rendszerüket, nem tudnak rabszolgákkal kereskedni, gazdasági hasznot hajtani, beszennyezni Allah és az iszlám igaz nevét. Mindegy volt, hogy törvényesen, vagy épp e törvényesen jutottak hatalomra, úgy gondolták, hogy a hívőknek kötelességük volt az őnekik való feltétlen engedelmesség, amíg rájuk nem bizonyítják a hitetlenséget - noha egyikük kijelentette, hogy "ha a borivás tilos, úgy én keresztény leszek!". Ma sajnos sokan az ő hibájukból is ebből a Prófétát (S) követő három nemzedékből válogatják ki az ún. szahabákat ("(kor)társakat") pusztán politikai tetszés, illetve célok alapján. Sokan ezen körök, illetve utódaik, munkájnak eredményeképpen csökkent az iszlám belső lelkületének színvonala (ma egyes körökben nagyon is jól látszik mindez!) amely maga után vont mindenféle külső-belső erkölcsi romlást, végül pedig a 20. század szégyenteljes, gyötrelmes eseményeit, és ugyanúgy ezen folyamatokban az ő, ha úgy tetszik, "alapkőletételük" miatt gondolják azt, hogy az iszlám egy amolyan "arab valami", egy "arab egzotikum" - holott az iszlám a világ létező összes embere előtt nyitva áll Allah kegyelméből - csak azért, mert a Próféta (S) halála után egyesek úgy gondolták, hogy az iszlámból egy "arab törzsi szupervallást" építenek ki, ahogy a zsidók is megtették a kezdetben belső tartalmát tekintve az iszlámmal megegyező judaizmussal, perszák a zoroasztrionizmussal, a rómaiak az igaz őskereszténységgel, és sorolhatnánk még. Sajnos akkor is beigazolódott Testvérünk első Khutbájában elhangzott tételmondat:

"Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van! Ahol törvény van, ott lépten-nyomon megmutatkozik annak megszegése is. Ahol jelen van az igazság, ott felüti a fejét az azzal való ellenszenv is!"

A már említett említett zsarnokok nem átallották aljas módon, a hadviselés MINDENHOL jelenlévő alapvető szabályait figyelmen kívül hagyva, szerződést szegve, orvul meggyilkolni a Próféta (S) igazságért, szabadságért a zsarnokok ellen harcoló unokáit családostul, kíséretestül. Csatának nevezték Kerbelát, de valójában vérontás volt, egyszerű, kíméletlen istentelen mészárlás, amelyben a hamisság többségi elve mérkőzött meg a az igazság minőségi elvével, de felül nem tudott kerekedni rajta, az igazság erkölcsi győzelme volt! Olyan esemény volt, amely nemet mond mindenre, amely pozitív, élő, és Istentől fakad! A keresztény és zsidó foglyoknak enni-inni adtak, a Próféta (S) utódjainak nemhogy enni, még egy cseppnyi vizet sem adtak. Kíméletlenül mészárolták le Imám Hasszán (A) és Imám Husszein (A) imámot teljes kíséretével együtt, akit pedig életben hagytak (Zeyneb, Zein'ul Abidin (A)) őket Damaszkuszba hurcolták fittyet hányva az iszlám előírásaira, és szörnyű, szinte végeláthatatlan évszázados zsarnokságba taszították az éppen csak kialakuló iszlám világot kegyetlenül üldözve a hitüket megvalló, és felvállaló síita elődjeinket. Kerbela valósággal gyászba borította a világot, és ez a gyász mind a mai napig ugyanúgy megvan mindannyiunk szívében és lelkében!

"Minden föld egy Kerbela és Minden nap egy Ashúra!"

http://www.youtube.com/watch?v=74Go9ygFxIg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JNnHXTScBmQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zinOEiRa1a4
http://www.youtube.com/watch?v=VaRzHDlldaw
http://www.youtube.com/watch?v=ioR4CAGiydo

Az iszlám nem úgy indult, hogy lépten-nyomon követi az erőszak, de ha Allah ellenségei a vereségtől való félelmüket csak árulással, és vérontással tudják leplezni, sajnos jelen van, ahogy a mártíromság is a kezdetek kezdetétől fogva. Allah ellenségeinek mentségére KIZÁRÓLAG egy dolog szolgálhat, az pedig az, hogy nem képesek felérni még ma sem ésszel, hogy mit tesznek, de az utolsó nap elől nincs hova menekülniük, ha addig nem térnek jó útra! Ilyen szörnyűséget csak az képes megtenni, aki fél, retteg, mert ilyen fokú gyűlölet csak a félelemből fakadhat, főleg ha primitívséggel párosul (amely sajnos egyes iszlám körökben manapság is jelen van) az a bizonyos gyűlölet kapzsisággal, és az evilág iránti mélységes szeretettel is át van itatva, ugyanis egy dologtól féltek, de attól nagyon, ez pedig az igazság volt. Az igazság eddig mindig győzedelmeskedik, ahogy az ő tombolásuk után is Allah győzelemre vitte az Ahlul Bayt (A) fekete zászlóit, és ahogy ezek után is győzelemre fogja őket vinni! Hamarosan kialakult a Hamanidák, az Idriszidák, a Rusztumidák, a Bújidák síita állama, illetve a szafavida kor előtti síita történelem valóságos gyöngyszeme, a Fatimida állam, majd követte ezt kisebb megszakítással az Ilhanidák tatát állama, illetve a síita iszlám középkori történelmének valóságos csúcspontja, a Szafavida Irán kialakulása, amely gyakorlatilag az éppen idén harminc éve lezajlott Iráni Iszlám Forradalom alapjait rakta le. Hamdulillah harminc évvel az Iráni Iszlám Forradalom után elmondhatjuk, hogy immáron Magyarországon is van független, szuverén síita közösség, és bár létszámát tekintve még nem versenyezhet a többi (sajnos egymással civakodó) közösséggel, szervezettségét, illetve minőségét tekintve azonban In sha Allah máris hatékony, illetve működőképes közösségnek tekinthetjük még úgy is, hogy szét vagyunk szórva. A síia történelme során soha, de soha nem szorult rá semmiféle állami támogatása, elismerésre, vagy más egyéb bürokratikus, zavarosban halászásra alkalmas egyéb gyanús dolgokra, de Allah elismerése, és segítsége mindig is velünk volt, és lesz is In sha Allah a Mehdi (A) és Jézus (A) visszatéréséig!

Elmondhatjuk Hamdulillah, hogy a síia véres történelme során soha nem sikerült minket legyőzni senkinek, ugyanis megölni meg lehet akárkit, anyagi szinten akárminket elvehetik, de az igazság éjszakában lámpásként világító fényét NEM lehet még csak elhomályosítani sem! Hamdulillah mindeddig győzelem koronázta utunkat, amely egyedül Allahnak, és az ő igazságának az érdeme, utána pedig minden egyes sahidunk minden egyes csepp verejtékének, könnycseppjének, illetve kiontatott vérének az érdeme! Emlékezzünk méltósággal és tisztelettel ezen a jeles napon minden egyes elődünkre, akik a mi nem éppen egyszerű, nehézkes, rögös, de igaz, és éppen ezért csodálatos és dicsőséges utunkat választották illő módon példát mutatva ezzel minden utánuk jövő síitának is, de lévén Ashúra a mártíromság ünnepe, emlékezzünk MINDEN, az iszlámért valaha is életét adó néhai testvérünk néhai emlékére, szunnitára, síitára egyaránt, hisz az iszlám egy egész, arról nem az említett testvéreink tehetnek, hogy politikai okokból gyakorlatilag kettészakadt az iszlám, nekünk, síitáknak minden tekintetben az összetartásra kell törekednünk, ezért nagyon fontos Kerbela helyes értelmezése! Hajtsunk fejet hős mártírjaink előtt, és adózzunk illő tisztelettel dicső emléküknek! Ne felejtsük el, lehet, hogy egyszer talán minekünk is ugyanezt meg kell tennünk a jövőben Allah szent nevéért, mert csak Allah (SWT) a mindenek tudója! Nem egyszerű az út, amelyet választottunk, különösen a keskeny, síita ösvény egy másik, többségi ösvény mellett, Allah akaratából rögös lesz, ahogy Churchill mondta annak idején: "Nem ígérhetek mást csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket!" de egyben dicsőséges is lesz, ha célunk mellett állhatatosan kitartunk, mert példájukkal előttünk járó hős mártírjainknak egyetlen egy csepp vére sem hullt hiába, ha nekünk is az ő nyomdokaikba kell lépnünk, a miénk sem hullik majd hiába, és Allah akaratából előbb, vagy utóbb, de úgyis az igazság és a szeretet fog győzedelmeskedni! Allah (SWT) mindennek tudója, és az ő akaratából még ebből a romlott világból is megszülethet egy napon a szeretet és a Istenbe vetett hit világa még az utolsó nap előtt, amikor véget ér a sötétség és a világosság egymással folytatott szüntelen harca, mert megmondatott:

"Nem jön el az utolsó nap, amíg csak egy napra is, de helyre nem áll a teljes igazság a földön!"

http://www.youtube.com/watch?v=pHE90JTZVpQ

Allah áldja meg mindnyájuk számára Ashúra ünnepünket, lelkesítsen mindnyájunkat, és adja, hogy méltó módon tovább vihessük elődeinkhez hasonlóan, Allah akaratából győzelemre is juttathassuk az igazság zászlaját! Allah adjon békét minden igazhitű muszlimnak ezen a világon, és adjon békességet viszályoktól szabdalt világunknak is! Allah áldjon meg, vezessen és tartson meg mindnyájunkat az igaz úton!

Asszalamu 3aleikum wa ra7metullahi wa barakatuh!
Allah ma3k! Khoda hafez!

Testvéri üdvözlettel: Abu Ali