Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


نَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
"Bizony Allah azt akarja, hogy eltávozzon rólatok a tisztátalanság, ó ház népe és tisztasággal tisztít meg benneteket." (33:33)

يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
Ez a két szóból álló kifejezés: "...tisztasággal tisztít meg benneteket." egy speciális szerkezet az arab nyelvben, az ún. "maf'úl mutlaq" azaz abszolút tárgy. Vagyis a magasztos Allah nyomatékosítja a megtisztítást, így az nem értelmezhető általános értelemben. Az (5:6) ája a rituális értelemben vett tisztaságról ill. tisztátalanságról szól, a (33:33) viszont a bűn tisztátalanságról, valamint a bűntelenség tisztaságáról.
A bűn a lelki tisztátalanság, melytől a bűnbánat mentesít, a rituális tisztátalanságtól a wudu az egyszerű testi tisztátalanságtól pedig a köznapi értelemben vett mosdás. Ezeket nem szabad összekevernünk egymással. Persze akinek nincs affinitása az absztrakt gondolkodáshoz, annak ezt hiába is magyarázzuk.
Allah (SWT) a (33:33) ájában nyilvánvalóan deklarálja a Ház Népe (A) spirituális értelemben vett tisztaságát (mivel a másik 2 értelmezés itt értelmetlen) abszolút értelemben, mely mentességet jelent a bűntől, tévedéstől és feledékenységtől.
Az 'iszma (bűntelenség és tévedhetetlenség) csak Fátimára és a 12 imámra (A) vonatkozik, az olyan emberekre, akik származásukat az Ahl Ul-Bayt imámjaira (A) vezetik vissza nem.
Az "ahl ul-bayt" fogalom nyelvi és vallási jelentést is takar. A ház népe nyelvi jelentése: akivel egy fedél alatt, egy háztartásban élünk, ezt egy hadíth változtatja át vallási jelentéssé: Kérdezték a Prófétát (S), hogy kik az ahl ul-bayt? Ő így felelt: Ali, Fátima és két fiuk Haszan és Huszein. Tágabb értelemben, pedig a Thaqalayn-hadítht is figyelembe véve a további 9 imám (A) is az  Ahl Ul-Bayt-et jelenti.
A bizonyítékok, melyek az  Ahl Ul-Bayt (A) bűntelenségét és tévedhetetlenségét bizonyítják számosak, először is mag az Ayat At-Tathír (33:33), másodszor a „hadíth ath-thaqalayn”, azaz a "két fontos, vagy súlyos dolog" hagyománya, mely így szól: ”Bizony én két olyan dolgot hagyok rátok, melyekbe ha belekapaszkodtok nem tévelyedtek el utánam. Az első a fontosabb Allah könyve, mely kötelék az ég és a föld között, a másik pedig a családom, a házam népe ( Ahl Ul-Bayt) ezek ketten nem válnak szét a világ végéig, de lássátok, hogy hogy össze fogtok különbözni őket illetően.” (Tirmidhí, Ahmed Ibn Hanbal, Ibn Athír, Sziyúti, Al-Hákim, Muszlim, Tabaráni, Tahawí, Albáni (!) stb). Megjegyzendő, hogy sejkh Mohame Nászir Ad-Dín Al-Albáni a szalafizmus legnegyobb kortárs hadith-mudzstahidja volt, és ő is hitelesként fogadta el ezt a hagyományt.
Kérdezték a Prófétát (S), hogy miként köszöntsék és magasztalják őt. Mohamed (S) így válaszolt: "Mondátok: Ó Allah, magasztald Mohamedet és Mohamed háza népét (Ahl Ul-Bayt), miként magasztaltad Ábrahámot és Ábrahám háza népét , bizony neked jár a hála ( ó Allah) és te vagy a dicső!" (Bukhári)
Így szólt a Prófétát (S) Alihoz (A):"Talán nem vagy e elégedett azzal, hogy olyan a helyzeted hozzám képest, mint ami Áron helyzete volt Mózeshez képest, kivéve, hogy nem lesz próféta utánam." (Bukhári)
"Bizony én imámmá (példaképpé) teszlek. Ígéreted utódaimra is vonatkozik? Ígéretem nem vonatkozik az istentelenekre." (2:124)
Az áya elsődlegesen Ábrahámra (A) vonatkozik, de természetesen Mohamedre (S) és háza népére (A) is értendő.
Egy hadíth Umm Szalamától a Próféta (S) feleségétől: Amikor az Ayat At-Tathír (33:33) leérkezett Heten voltak a szobában: A Próféta, Gábriel, Miká'il, Ali Fátima Haszan és Huszein. Én pedig az ajtóban álltam és ezt kérdeztem a Prófétától: Én is az  Ahl Ul-Baythez tartozok? A Próféta (S) így felelt: Te a jók közé tartozol, te a Próféta feleségei közül való vagy. (Asz-Sziyútí, Al-Hákim, Al-Bayhaqí, Tirmidhí, Ahmed ibn Hanbal)