Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála kizárólag a hatalmas és magasságos Allahot illeti, a mindenhatót és a mindentudót, és magasztalás és béke legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső napig, és Allah átka legyen ellenségeiken!

A tárgy: Így szólt a hatalmas Allah: "És azok, akik Helyette máshoz fohászkodnak, nem rendelkeznek semmivel. Kivéve azokat, akik az Igazságot tanúsítják, s tudással rendelkeznek. Ha megkérdezed őket, hogy ki teremtette, őket, bizonyosan azt mondják: "Allah!" Hogy fordulhatnak el ennyire [tőle]?!"(43:86-87) Az idézett két koránvers jelentése világos mindannyiunk számára, annyi magyarázatot azért fűzni kell hozzájuk, hogy a "fohász" szó helyett szerencsésebb lenne spirituális tartalmú kérést mondanunk. "És azok, akik Helyette máshoz fohászkodnak, nem rendelkeznek semmivel." A magasztos Allah megtiltja a bálványimádást, azaz istenszolgálat bemutatását bárkink rajta kívül, rámutatva arra, hogy a bálványok nem rendelkeznek sem erővel sem képességekkel. "Kivéve azokat, akik az Igazságot tanúsítják, s tudással rendelkeznek." Azaz vannak olyanok az igaz emberek között, akikhez kéréssel, közbenjárásra való felhívással fordulhat a hívő, legyen ő még élő vagy elhunyt, hiszen a lélek funkcióin semmit nem változtat az, hogy testben vagy azon kívül működik az. Természetesen istenszolgálat jellegű kéréssel még őhozzájuk sem lehet fordulnunk. Tudtában kell lennünk azzal, hogy Allahon (SWT) kívül minden és mindenki teremtmény, így tulajdonságaikkal és képességeikkel a teremtő felhatalmazása révén rendelkeznek. "Ha megkérdezed őket, hogy ki teremtette, őket, bizonyosan azt mondják: "Allah!" Hogy fordulhatnak el ennyire [tőle]?!" Ez a vers a társítókra vonatkozik, akik noha elismerik a magasztos Allah teremtő voltát, emellett alárendelt isteneket tételeznek fel mellette, akiknek ugyanúgy járna az istenszolgálat, mint a hatalmas Allahnak.

Sajnálatos módon vannak olyanok a muszlimok között, akik ezekre a koránversekre hivatkozva hitetlenné nyilvánítják testvéreiket, holott a nem istenszolgálati jellegű kérés és segítségül hívás világosan megengedtetett. Aki szerint ez nem így van az hozzon bizonyítékot!


***


Hívő testvéreim! A Vallásban nemkívánatos dolog az ellenségeskedés és a testvériség hiánya. Visszataszító dolog a hittestvér befeketítése és rágalmazása. Mindezek a hit gyengeségéből, nem egyszer nyílt képmutatásból fakadnak. És nincs annál rosszabb, mint amikor ezek az elvetendő dolgok intézményesült formát nyernek, mi több az igaz istenhit álöltözetébe bújnak. Hiszen aki nyíltan kijelenti magáról, hogy nem az egyistenhit talaján áll, azzal tudjuk, hogy hányadán állunk. "Hirdesd a képmutatóknak, hogy fájdalmas büntetés lesz az osztályrészük" (4:138) Azok, akik kifelé muszlimnak mutatják magukat, de valójában hitetlenek, ők a Tűz legmélyén végzik. Ők azok akik az ideológiai, avagy dogmatikai képmutatást követik el. Emellett létezik a cselekedeti képmutatás is, melynek elkövetője igyekszik jobb hívőnek mutatni magát mint amilyen valójában. Ő az aki alakoskodik és be akarja csapni Allahot (SWT) és a hívőket, holott csak saját magát csapja be.

Hívő testvéreim! Tartózkodjunk a képmutatástól, a hitetlenségtől és az egyéb bűnöktől, és tanácsoljuk ezt másoknak is, bizony a magasztos Allah képes megtisztításunkra ás üdvözítésünkre! Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah részére!