Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. december 31.

2009.12.31

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála Allahot illeti, a magasságost és a hatalmast, és magasztalás és béke legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső óráig.

A tárgy: Így szólt a hatalmas Allah szent könyvében: "Félünk, hogy Urunktól komor és végzetes nap [virrad] ránk."(76:10) Bizony az emberiségnek minden oka meg is van a félelemre, hiszen Allah (SWT) szigorú a büntetésben, ám a magasztos Allah megbocsátó és könyörületes is. Mi hát a módja, hogy ne érjen utol minket szigorú haragja és büntetése. A megoldás tkp. igen egyszerű, az Iszlám, azaz Allahnak a legfőbb hatalomnak való alávetés. Allah (SWT) ezt is mondta a Szent Koránban: "Azoknak azonban, akik hisznek, és helyesen cselekszenek, a Paradicsom lesz az osztályrészük és örökké benne lakoznak majd." (2:82) A megoldás kézenfekvő és kiviláglik belőle a hatalmas Allah végtelen jósága és igazságossága, vagyis, ha valaki betartja törvényeit az nem lesz megbüntetve, ellenkezőleg, meg lesz jutalmazva ura részéről. Tudnunk kell, hogy Allah (SWT) végtelen nagyságával és tökéletességével ellentétes lenne a zsarnokság és az elnyomás. Így bizton kijelenthetjük, hogy az isteni parancsok szerinti élet az ami elhárítja rólunk a túlvilág büntetését. Az Allah által rendelt cselekedet és viselkedés első pontja, mi több alapfeltétele maga az Iszlám, azaz a világ Allah (SWT) által felállított rendjének elismerése.

***

 

Hála legyen Allahnak, magasztalás és béke legyen Mohameden a próféták és küldöttek urán és háza népén, az igazakon!

A magasztos Allah parancsai nem csak az egyéni, hanem a társadalmi viselkedésben is köteleznek mindenkit. Mivel, ha egy egyén aki kizárólag csak a maga ura helytelen dolgot cselekszik, annak saját magán kívül senki más nem látja kárát, még lehet, hogy az adott személy is csak a túlvilági büntetés formájában kapja meg tette "jutalmát". Azonban, ha egy családfő, vagy egy kisebb közösség vezetője helytelen vagy egyenesen gonosz dolgokat parancsol alávetettjeinek, annak hatása már túlmutat az adott egyénen. Ahol a vezető rossz ott az egész közösség rossz lesz. Nem véletlenül tartja a mondás: "Fejétől bűzlik a hal." Mindez sokkal fokozottabban érvényes, ha egy egész országot helytelen elvek és gyakorlat szerint vezetnek, és ekkor még nem is szóltunk tudatos rosszhiszeműségről ill. gonoszságról. Épen ezért, aki embereket vezet ezen a arra fokozottan és többszörösen érvényesek a helyes cselekedtet kötelességei. Így a mudzstahid is felelős az őt követő muqallidokért.

Ó hívő testvéreim! Végezzük el az imát istenszolgálat gyanánt a magasztos Allahnak!