Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. március 26.

2010.03.27

بسم الله الرحمن الرحيم

A hála Allahot illeti, a magasztost és a hatalmast, és dicséret és béke legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső óráig.

A tárgy: "És akik hisznek. és jótetteket cselekszenek, azoknak a Paradicsom lesz az osztályrésze, és benne lakoznak majd örökké." (2:82) Az első a hit és belőle kell fakadnia a jó cselekedetnek. Ez a vers cáfolja az orientalisták azon kijelentését, miszerint az Iszlám az ortopraxis (helyes gyakorlat) és nem az ortodoxia (igaz tan) alapjára épül. Először hívőnek kell lenni és ebből fakadóan helyesen cselekedni.

Már említést nyert, hogy mi teszi az embert muszlimmá és hívővé. Aki vallja a uszúl ad-dín (hit alapjai) három kitételét, vagyis szilárd meggyőződése van az egyistenhitben, a prófétaságban és az utolsó ítéletben, továbbá a Paradicsomban és a Tüzben az muszlim, a szó általános értelmében. Ahhoz, hogy a szó speciális értelmében is muszlimmá legyen, vallania kell a hívőnek az imamátust, azaz el kell fogadnia, hogy hogy a Prófétát (S) tizenkét utód követi, kiknek szava perdöntő a Vallás kérdéseiben egészen a végítélet napjáig. Aki ezt nem teszi, az nagyon fontos vallási bizonyítékokat hagy figyelmen kívül, mint amilyen a 33.33-as koránvers, illetve a "két fontos dolog" hadísz. Így az ő hite nem teljes. Az uszúl ad-dín-nek van még egy ötödik pontja is, a magasztos Allah igazságosságában való hit. Ez teremtőnk végtelen tökéletességéből fakadó dolog.


***


"Azon a napon lesznek alázatos orcák, küszködők és kimerültek, lobogó tűzben égők,..." A jócselekedet semmit nem ér igaz meggyőződés nélkül. Az idézett koránvers a végítélet napján feltámadó, alapjában véve helyesen cselekvő nem muszlimokról szól. Közülük is elsősorban a keresztényekre értendő. Egy vallásilag képzetlen ember, vagy aki nem muszlim minderre valószínűleg feltenné a kérdést, hogy mindez hogyan egyeztethető össze Allah (SWT) igazságosságával. A válasz erre a kérdésre a következő: Az embernek mindenek előtt urával, teremtőjével és megformálójával, szemben vannak kötelességei. Ezen kötelességeket úgy is fogalmazhatjuk, hogy az ember önalávetéssel tartozik a hatalmas Allahnak. Aki nem ezt teszi az olyan bűnt követ el teremtője ellen, mely megbocsáthatatlan, és ha ilyen módon hal meg az illető, az visszafordíthatatlan. Száz szónak is egy a vége, aki nem az egyistenhit talaján áll az Allah (SWT) szemében megbocsáthatatlan, tegyen az illető bármilyen jót is ezen kívül.

Kérjük a magasztos Allahot, hogy tegyen minket az igazság népe közül valóvá, csak ő az aki képes üdvözítésünkre! Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah részére!