Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. május 7.

2010.05.07

بسم الله الرحمن الرحيم

A hála Allahot illeti, a magasztost és a hatalmast, a mindenhatót és mindenttudót és dicséret és áldás legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső napig.

A tárgy:"Aztán elküldtük Mózest és fivérét, Áront a jelekkel és nyilvánvaló hatalommal..."(23:45) És ugyan így küldte el a hatalmas Allah Mohamedet (S) hogy az ő jeleivel lépjenek fel az emberek előtt, és az igazság alapján hatalmat gyakoroljon felettük. És ő utána itt maradt nekünk a ház népe (A), hogy a Próféta (S) halála után gyakorolja az ő hatalmát a prófétaságot leszámítva.

Egy alkalommal a Próféta (S) kivonult serege élén a tabúki hitetlenek ellen, s Alit (A) bízta meg, hogy helyettesítse addig Medínában. Így szólt Ali (A) Talán csecsemők és asszonyok vezetőjévé teszel? Erre a Próféta (S): Talán nem vagy elégedett azzal hogy a helyzeted olyan lesz hozzám viszonyítva mint Áron helyzete volt Mózeshez (A) képest, kivéve, hogy nincs több próféta utánam. ( Bukhárí, Muszlim, Ahmed Ibn Hanbal , Nasá'í, Tirmidhí és Ibn Mádzsa)

Az említett hagyomány nem csak Alira (A) vonatkozik, hanem a ház népére (A) egészen a világ végéig!

 

***

 

De mi a helyzet napjainkban, amikor az Ahl Ul-Bayt imámja (A) nincs jelen? A válasz az, hogy tulajdonképp most is jelen van és vezeti a közösséget, ugyan úgy, mint ahogy a Nap is bevilágítja a földet, még ha el is takarja a felhő. Ha az imám nincs jelen, akkor van helyette egy mudzstahid, aki tudása és istenenfélelme révén helyettesítheti őt, ha éppen ő sincs jelen, akkor is van egy vezető, aki még ha nem is tudós, de legjobb tudása szerint igyekszik az istenhit igaz útján haladni. És legvégsőbb soron ott van az egyén, aki, ha nincs is látható vezetője igyekszik a helyes úton haladni.

Hívő testvéreim! Mi is igyekezzünk az egyenes úton haladni, és esedezzünk a magasztos Allahhoz a megbocsátásért, bizony kizárólag ő az aki képes üdvözítésünkre! Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah részére!