Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. június 4.

2010.06.04

بسم الله الرحمن الرحيم

A hála Allahot illeti, a magasztost és a hatalmast, a mindenhatót és mindenttudót és dicséret és áldás legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső napig.
A tárgy:"Akiknek döntő szavuk lett az ő dolgukban, azt mondták:"Emeljünk föléjük egy szentélyt/mecsetet."" (18:21) Vannak a muszlimok között, akik nem átallják egykoron élt, s már elhunyt testvéreik sírjait lerombolni és a földdel tenni egyenlővé. Mondván építmények és egyéb síremlékek emelése a holtak nyugvóhelye fölé haram, azaz vallásilag tilos, mi több istentársítás, sirk. Szavuknak semmi alapja nincs. Ellenkezőleg, síremlékek és mecsetek emelése a sírok fölé musztahabb, azaz vallásilag kívánatos. Az elhunyt muszlimok továbbra is a testvéreink, és a hívő közösséghez tartoznak, hiszen az embert nem a múlandó test jelenti, hanem a lélek, mely örökkön fennmarad, hogy hite szerint elbíráltassék a hatalmas Allah színe előtt. Talán azok is társítók voltak akik a Prófétát (S) házában temették el? Hiszen ők a szahábiak, azaz a társak voltak, akik egyesek szerint valamennyien feddhetetlen emberek voltak. És akik a medínai mecsetet emelték Mohamed (S) sírja fölé? Bizony ők mindannyian a fentebbi koránvers szerint jártak el: "Emeljünk föléjük egy szentélyt/mecsetet." És aki megrója őket e tettükért az eltévelyedett az igaz útról!


***


Hívő testvéreim! Kapaszkodjunk a hatalmas Allah kötelékébe és ne vájunk szakadár pártokká, kik mind magukat tartják az igazság letéteményesének. Tudnunk kell, hogy az igazság a hatalmas Allahnál van és az ő kegyelméből képviseli azt a Próféta és az ő háza népe, a tiszták és a bűntelenek. Ha nem őket követjük, bizony tévelygők leszünk a tévelygők között. Aki nem a kinyilatkoztatott igazság alapján áll és meg akarja osztani a közösséget azt meg kell bélyegezni, és az igaz út képviselőinek távol kell tartani magukat tőlük, egészen addig, míg magukba nem szállnak és a helyes útra nem térnek. Mindez nem vonatkozik azokra, akik bár kisebb-nagyobb dolgokban tévednek, azonban nem akarják testvéreik egy részét kirekeszteni az Ummából, őket hívjuk szép szóval a jóhoz!
Hívő testvéreim! Muszlimok! Kérjük Allahot (SWT), hogy mentesítsen minket a tévelygéstől és mi is tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a helyes úton járjunk, bizony az igaz út nyilvánvalóan megkülönböztetett a tévelytől! Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah részére, és törekedjünk kegyei után!