Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. január 8.

2010.01.08

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála Allahot illeti, a magasságost és a hatalmast, és dicséret és béke legyen prófétáján Mohameden, aki útmutatóként,és jó hírt hozó és világító lámpásként küldetett el, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon, akik a megmenekülés bárkája a tiszta szívűek számára, és igaz társaikon a végítélet napjáig.

A tárgy: "Allahot illetik meg az egek és a föld rejtett titkai. Hozzá lesz majd minden dolog visszatérése. Szolgáld hát őt és hagyatkozz reá! A te Urad tudván tudja azt, amit cselekesztek." (11:123)

Kedves hívő testvéreim! A magasztos Allah mindenek tudója szemben velünk, akik tudatlanok vagyunk. Bármi féle tudással rendelkezünk is, ha azt visszabontjuk az elemi tényekig, felismerhetjük, hogy valóban milyen kevés bizonyítékunk is van azok tényleges valóságára. A biztos tudás Allahnál (SWT) van, tőle kell merítenünk a tudásból, ha szilárd lábakon akarunk állni. Mert a múlandó látszattudományok egyszer csak elillanhatnak, akár a hajnali köd a napsütéstől.

Allahtól (SWT) indul ki minden, ő a teremtő, rajta kívül minden és mindenki más teremtmény. Hozzá kerülnek vissza a dolgok ítéletre, van akit már az evilágon megbüntet, illetve megjutalmaz, a túlvilágon azonban senki nem kerülheti el sorsát, Allah "tudván tudja azt, amit cselekesztek." Így nincs kibújás ítélete alól!

Mit kell hát tennünk, hogyan kell cselekednünk? A magasztos Allah erre is megadja a választ: "Szolgáld hát őt és hagyatkozz reá!" Allah (SWT) az akiben feltétel nélkül korlátlanul meg lehet bízni, végtelen tökéletességével együtt jár végtelen jósága és igazságossága is, melyből üdvözítő szándéka is következik a szabad akarattal rendelkező lények számára.

 

***

 

Az isteni törvény, ami az egyénre vonatkozik, fokozottan érvényes a vezetőkre, hiszen az ő viselkedésüktől, illetve döntéseitől egy egész közösség sorsa függ. Mégis igen gyakran megesik a gyakorlati életben, hogy a közösség vezetői nemhogy a közösség átlagát jelenítenék meg, hanem egyenesen annak alját képviselik. Ez természetesen az erkölcs és az istenfélelem viszonylatában értendő. Vannak emberek illetve bizonyos eszmék képviselői, akik azt hirdetik, hogy a vallás képviselőinek vissza kell vonulnia a közélettől és az állam ügyeitől. Ez a nézet teljes mértékben hamis és elvetendő, hiszen nem jelentene mást mint hogy zöld utat adunk a gonosznak tevékenysége kifejtésében. Az igaz hívő embernek mindenképp fel kell lépnie a környezetében megmutatkozó rossz ellen, ha lehetősége van rá tettel, ha erre nincs szóval, ha erre sincs akkor a szívében kell elítélnie a dolgot. Ez a hit leggyengébb megnyilvánulása.

Ó hívő testvéreim! Fohászkodjunk a világ állapotainak javulásáért és üdvösségünkért, egyedül a Magasztos Allah az aki mindenre képes, most pedig hívő testvéreim végezzük el az imát istenszolgálat képen a magasztos Allahnak!