Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. január 23.

2010.01.23

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála Allahot illeti, a magasságost és a hatalmast, és magasztalás és béke legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső óráig.

A tárgy: Ismerjük már, hogy mit mondott a hatalmas Allah a közösség helyes vezetését illetően: "Bizony Allah el akarja távolítani rólatok - ó Ház népe - a tisztátalanságot és tisztasággal akar megtisztítani benneteket." (33:33) Akadnak emberek a hívő közösségben akik ezt a koránverset nem a megfelelő jelentése szerint értelmezik. Tévesen azt állítják, hogy a "Ház Népe" (A) alatt a Próféta (S) feleségei értendők. Arról van szó hogy a (33:33) koránvers első felében valóban a Próféta (S) feleségeiről van szó és ennek megfelelően a rájuk vonatkozó szövegrész többes szám nőnemben ragozódik. Ám mihelyt a Szent Korán a "Ház Népe" (A) megtisztításáról beszél azonnal átvált többes szám hímnembe, vagyis Mohamed (S) feleségeiről semmi szín alatt nem lehet szó. Mindezek mellett több szent hagyomány létezik, melyek nyilvánvalóvá teszik a "Ház Népe" (A) vallási értelemben vett jelentését.

Kérdeztetett a Prófétától (S) kik a hozzád közel állók (A Ház népe (A)) akik számára kötelező a szeretet? A Próféta így felelt erre: Ők Ali Fátima és a két fiuk (Haszan és Huszein).

Tudnunk kell mindezek mellett, hogy szigorúan nyelvi értelemben azok számítanak "háznépnek", akik valakivel egy háztartásban élnek, viszont akadhatnak olyan bizonyítékok a Koránból és a szent hagyományokból,. melyek speciális vallási kifejezésekké tesznek egyes dolgokat.

Gondoljunk csak a káfir, azaz "hitetlen" kifejezésre. Olyan ember talán egyáltalán nem is létezik kinek le lenne valamiféle hite, meggyőződése. Csakhogy az Iszlám vallási szaknyelve nem is az olyan embert érti a "hitetlen" alatt aki semmi ne fogadna el igaznak. A Vallás terminológiája szerint az a "káfir" aki nem hisz az Iszlámban, azaz nem muszlim.

 

***

 

Vallásunkat az Iszlámot számtalan vád éri a kívülállók részéről. A "kard" az "erőszak" és a fizikai terror vallásának titulálják. A "toleranciát" pedig az Iszlámmal szöges ellentétben álló fogalomnak tartják. Ez lenne hát a valóság? Vagy mi az igazság ezzel szemben? Vallásunk tanai szerint a legnagyobb bűn amit ember elkövethet és amire nincs bocsánat Allahnál, az a hitetlenség, a fentebb említett vallási értelemben véve. Ezzel szemben Nincs isteni parancs amely előírná a nem muszlim evilági megbüntetését, nem is beszélve elpusztításukról. Ezzel szemben ennél kisebb világi, anyagi jellegű bűnöknek súlyos büntetést ír elő az isteni törvény. Mi ez ha nem a türelem a más meggyőződésen lévővel?

Nagyot tévednek akik azt állítják, hogy az Iszlám az erőszak erejével terjedt el a mai muszlim népek körében, ellenkezőleg, a korai idők vallással kevéssé törődő politikai vezetők egyenesen akadályozták a Vallás terjedését. Az ennek ellenére a szellem, az emberek belső lelki igényének erejével terjedt, a magasztos Allah kegyelméből.

A Vallás nemhogy nem az erőszak és elnyomás vallása, hanem a legtöbbet üldözött és elnyomott eszme a földkerekségen. Az Iszlám nem más mint egy ezer sebből vérző test, osztozván az imámok (A) sorsában, kiknek a sorsa az elnyomás, megaláztatás és végül a meggyilkoltatás lett azért mert az Allah (SWT) által rendelt igazság képviselői voltak. Ám itt maradt velünk a hívők reménysége a Rejtőzködő Imám (A), aki egy napon úgy megtölti a földet igazsággal és egyenlőséggel, mint ahogy előtte megtelt az elnyomással és zsarnoksággal.

Kedves testvéreim! Fohászkodjunk a Rejtőzködő Imám (A) mielőbbi visszatértéért és magunk és hívő testvéreink üdvösségéért! most pedig hívő testvéreim végezzük el az imát istenszolgálat képen a magasztos Allahnak!