Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. január 15.

2010.01.15

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála Allahot illeti, a magasságost és a hatalmast, és dicséret és béke legyen prófétáján Mohameden, aki útmutatóként,és jó hírt hozó és világító lámpásként küldetett el, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon, akik a megmenekülés bárkája a tiszta szívűek számára, és igaz társaikon a végítélet napjáig.

A tárgy: Így szólt a hatalmas Allah, prófétájához, a hívő közösséghez és végső soron az egész emberiséghez: "Bizony Allah el akarja távolítani rólatok - ó Ház népe - a tisztátalanságot és tisztasággal akar megtisztítani benneteket." (33:33)

A magasztos Allah nem bízza a hívő közösség vezetését bűnösökre és tévelygőkre, ez ellent mondana igazságosságának és üdvözítő szándékának. Ellenkezőleg, felhatalmaz egy csoportot a hívők közül akik mindenek előtt alkalmasak az igaz úton való irányításra. Ez a csoport a "Ház Népe" (A), akik kijelöltettek a közösség vezetésére a végső napig. Őket kell követnünk a kinyilatkoztatott könyv és a Próféta (S) tanítása után. Ők a "megmenekülés bárkája", ahogy Mohamed (S) jellemezte őket, aki felszáll a hajóra az megmenekül, a többiek a vízbe vesznek. Több másik alkalommal a Próféta (S) úgy szólt, hogy a Szent Koránra illetve a Ház Népére (A) való hagyatkozás mentesíti a hívőket a tévelygéstől a végítélet napjáig. Amúgy az a hagyomány, azaz a "két fontos dolog" ( a Szent Koránra és a Ház Népére (A)) a leghitelesebb amit csak ismer a hadíthkritika tudománya.

 

***

 

Felmerülhet a kérdés mindenkiben, ha a magasztos Allah Prófétája (S) háza népét (A) állította a hívők serege, és végső soron az egész emberiség élére vezetőül, akkor hogy lehet az, hogy hatalmuk a gyakorlatban nem érvényesül általánosan? Hogyan fordulhat elő ez, amikor a hatalmas Allah mindenható, így akarata mindenek felett érvényesül? Egyszerű dologról van szó, Allah (SWT) elrendelése mindenképp érvényesül, csakhogy ennek az elrendelésnek két fajtája van. Az első a direkt érvényesülő elrendelés. Ennek körébe tartoznak a természeti törvényként leírt jelenségek, mint pl. a gravitáció vagy a bolygók nap körüli keringése stb. Allah (SWT) elrendelésének másik fajtája az, melynek véghezvitele az emberi szabad akaratra van bízva. Ilyenek a kinyilatkoztatott igazságból eredő parancsok, azaz a dogmatikai és vallásjogi előírások. Ezekkel szemben az emberek engedetlenek lehetnek evilági életük során áthághatják az isteni parancsokat. A hatalmas Allah a túlvilági jutalom vagy büntetés formájában rendezi el véglegesen a szabad akarat használatának kérdését.

A valódi rossz az evilági életben a szabad akarat rosszra használása, minden más csak olyan dolog, melynek nincs kihatása a túlvilági életre!

Ó hívő testvéreim! Fohászkodjunk a magasztos Allahhoz üdvösségünkért, egyedül Allah (SWT) az aki képes helyes útra vezérelni minket, most pedig hívő testvéreim végezzük el az imát istenszolgálat képen a magasztos Allahnak!