Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. február 5.

2010.02.05

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

Allah a Könyörületes és az Irgalmas nevében. A hála Allahot a teremtmények urát illeti. Dicséret és béke legyen Küldöttén és Prófétáján és háza népén a tisztákon és a kiválóakon, és Allah átka legyen minden ellenségükön!

A tárgy: Így szólt a hatalmas Allah: "Bizony akik hisznek és jótetteket cselekszenek, ők a teremtmények legjobbjai" (98:7) Ez a szent vers első sorban Alira (A) és az Ahl Ul-Bayt imámjaira (A) vonatkozik, ám áttételesen nekünk követőiknek is törekednünk kell, hogy a "teremtmények legjobbjai" közé tartozzunk.

Kik a teremtmények legjobbjai? Először is, akik hisznek, azaz megvalósul náluk a hatalmas Allahnak való alávetés. Más szóval szilárd meggyőződésük van az Uszúl Ad-Dín (a Vallás alapjai) igazságában. Másodszor, akik jótetteket cselekszenek, mert tudnunk kell hogy hitünk minőségét a kegyes gyakorlat igazolja. A Vallásban a gyakorlati parancsok leglényegesebbjeit a Furú' Ad-Dín (a Vallás mellékdolgai) tartalmazzák. Ezek: az ima, a böjtölés, a zaka (szegényadó), az ötöd (vagyonadó), a zarándoklat, az Allah (SWT) útján való buzgólkodás, a helyes megparancsolása és a rossztól való eltiltás, valamint lojalitás az Ahl Ul-Bayt (A) iránt és elhatárolódás ellenségeiktől.

Nem véletlen, hogy a Furú' Ad-Dín első helyén az ima szerepel. Nem véletlen mondta a Próféta (S): Nem tőlem való aki hanyag az imájában.

 

***

 

A magasztos Allah szava: "Bizony nektek adom a földet őutánuk, ez annak jár aki féli a bírói székemet és féli ígéretemet." (14:14) Akik félik Allahot (SWT), övék a jövő az evilágon és a túlvilágon. A dolgok végső kimenetele az ő javukra fog eldőlni, bármennyire ne is tessék ez a másik oldalnak. Míg azonban elérjük a végkifejletet és beteljesül a világtörténelem rögös utat kell megtennünk és gyakran kell a mélységek mélységébe sűlyednünk, hogy a magasztos Allah kegyelméből elérjük a végcélt. A végső világkorszak, melyben élünk, Mohamed próféta (S) kinyilatkoztatásának és törvényének korszaka távolról sem csak a győzelmek, dicsőség és csillogás ideje. Prófétánk (S) halála után botrányok sorozata rázta meg a hívő közösséget és az egész emberiséget. Kezdődött Ali imám (A) mellőzésével, majd meggyilkolásával, utána a kerbelai csatamező véres gyalázatával, amit az elnyomás és a gonosz uralmának sötétnél sötétebb fejezetei követtek. Vigasztalásnak azonban itt hagyta nekünk a Próféta (S) a Szent Korán bíztató szavai mellett háza népe imámjait (A) útmutatás és hitbéli erőmerítés végett. Ők és követőik nagy területen és sok ember körében elterjesztették az isteni igazságot, és ezt igyekeztek el is mélyíteni a lelkekben. A hívők élenjárói nem csak eltűrték az őket sújtó zsarnokságot az istenhitből fakadó türelemmel, hanem tettel is felléptek ellene. Így követte hullámhegy a hullámvölgyet a hívők életében. Míg egyszer a hívők egy jelentős csoportja 1979-ben, amúgy igazán meg nem mutatta, hogy mire képes a tiszta istenhit. A zsarnokság megremegett, ám ezzel a csatával nem ért véget a harc. Még várnunk kell a beteljesedésre, az utolsó imám és Jézus (A) visszatértére. Hívő testvéreim! Fohászkodjunk mielőbbi eljövetelükért és az egész hívő közösség üdvösségéért! Most pedig végezzük el az imát istenszolgálat képen a magasztos Allahnak!