Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. február 26.

2010.02.26

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála kizárólag a hatalmas és bölcs Allahot illeti, a magasztost és a mindent tudót, és magasztalás és béke legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső óráig.

A tárgy: Így szólt a magasztos Allah:"Bizony én vagyok Allah, nincs más isten csak én, szolgálj hát engem és állj fel az imára a rólam való megemlékezés végett." (20:14) Így szólt a Próféta (S): "Nem tőlem való az, aki hanyag az imájában." És így szóltak az Ahl Ul-Bayt imámjai (A): "Bizony a közbenjárásunk nem vonatkozik az imáikban hanyagokra."

Mindezekből mindannyian világosan láthatjuk, hogy az ima a legfontosabb dolog a muszlim hívő mindennapi istenszolgálati életében. Ez a legelemibb dolog ahol a teremtmény kapcsolatba lép teremtőjével. Éppen ezért elvégzésének módja nem bonyolult, hogy ne legyen túl nagy megpróbáltatás az istenszolga részére. "Allah nem akar nehézséget okozni számotokra, hanem meg akar tisztítani titeket, hogy teljessé tegye számotokra kegyelmét, talán köszönetet mondotok." (5:6) Az ima bevezetője a rituális értelemben vett tisztaság, ez mint amint már említettük, lehet Wudu, ghuszl vagy tajammum. Az abdesztet érvényteleníti a szellentés és a mély alvás, a ghuszlot a nemi érintkezés illetve a magömlés. Ezeken kívül még más előfeltételei is vannak az imámak. Ezek a megfelelő ruházat, azaz az 'awra (szemérmes testrész) takarása, a megfelelő hely, itt is első sorban a tisztaságra kell gondolnunk, illetve arra, hogy ne legyen olyan körülmény amely elvonja a figyelmet az istenszolgálattól, az imaidő elérkezte, végül a qibla felé fordulás. Ezen feltételek megléte után meg is kezdhetjük az imát.


***


Kedves testvéreim! Sajnos vannak sorainkban, akik ideológiai mezbe öltözve meg akarják osztani a hívő közösséget. "És ragaszkodjatok erősen Allah kötelékéhez, és ne szakadjatok szét[csoportokra]" (3:103) Allah az utolsó és a legjobb közösségnek teremtette Mohamed (S) közösségét és nem arra hogy egymással szemben álló csoportokra szakadjanak, mi több némelyek odáig vetemedjenek, hogy testvéreiket kizárják a hívők táborából. "... ha valaki a béke üdvözletével köszönt benneteket, ne mondjátok neki: "Te nem vagy hívő..."(4:94) Súlyos dolog ilyet állítani. Persze megvan a jó oka, hogy miért teszik ezt, hiszen szerintük a nem muszlim szabadon meggyilkolható és kirabolható. A régi idők kháridzsitái (kivonulók) tettek így és állították a sértettekről, hogy nem hívők. Holott minden, napjaink kháridzsitái által hozott vallási kifogás, melyekkel a muszlimok táborának többségét illetik nem állja meg a helyét a vallási bizonyítékok mérlegén. Istentársítást az követ el, aki azt állítja, hogy van olyan létező a magasztos Allahon kívül aki nem az ő kegyelméből és engedelmével, hanem öntörvényűen létezik, és ilyen módon méltó lenne az istenszolgálatra. Ellenben aki segítséget vagy közbenjárást kér hívő testvérétől annak tudatában, hogy az a segítségnyújtás illetve a közbenjárás képességével a hatalmas Allah felruházása által bír, az nem követ el vétséget. A Próféta (S) társai között mindenféle ember megtalálható volt, a legmagasztosabb hitű embertől a legsötétebb bűnösig és képmutatóig, talán egy kissé jobb volt a Próféta (S) társainak emberei és hit béli minősége, mint napjaink embereié, - de a hatalmas Allah jobban tudja!

Kedves testvéreim! Adjunk hálát a magasztos Allahnak, hitünkért és kérjük, hogy erősítsen minket benne, bizony ő az aki mindenre képes! Most pedig végezzük el az imát istenszolgálat képen a hatalmas Allahnak!