Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. augusztus 27.

2010.08.27
بسم الله الرحمن الرحيم


A hála Allahot illeti, a magasztost és a bölcset, és dicséret és üdvösség legyen Prófétáján, Mohammeden, valamint Háza Népén, a tisztákon és a kiválóakon a végső napig!

Tárgy:

Így szólt a hatalmas Allah: „És számukra rész jut abból, amit szereztek, Allah gyors a számonkérésben.” (2:202) A hatalmas Allah nem veszejti el egyetlen hívő jutalmát sem, mint ahogy nem lesz feledékeny egyetlen hitetlen büntetését illetően sem. Allah (SWT) figyelmét nem kerüli el semmi, még egy falevél sem hullik le anélkül, hogy Ő arról ne tudna. Ő az igazságos, mindent megfelelő mérték szerint mér, méltányosan ítéli meg a teremtmények tetteit, majd eszerint rendeli el jutalmát, vagy büntetését.

Nem állja meg a helyét az a vélekedés, miszerint a magasztos Allah büntetése kegyetlenség lenne a bűnös irányában, hiszen a cselekvőnek meg lenne a lehetősége, és a szabad akarata ahhoz, hogy bűne helyett helyesen döntsön, de Allah (SWT) nem bünteti meg úgy szolgáját, ha az tudatlanságból követi el bűnét. Ha a teremtmény mégis készakarva bűnt követett el, kötelessége bocsánatért fordulni urához, aki mindent megbocsát, amit akar kivéve, ha más isteneket társítanak mellé. Tudni kell a hívőknek, hogy vannak a közösségben olyan kiválasztott emberek, akik könyörgése által Allah (SWT) megbocsát a bűnösnek kötelező ígérete révén. Ők a Próféta (S) és a háza népének imámjai (A) akik számára Allah (SWT) engedélyezte a közbenjárást. A bölcs Allah ígéretet tett arra, hogy a hívő, aki szeretettel viseltetik, és lojális a Ház Népe (A) iránt, annak megbocsát az ő közbenjárásuk által. Allah (SWT) nem szegi meg ígéretét.
 
***

Kedves testvéreim, 89 évvel ezelőtt jelentős esemény történt hazánkban. Az ország egyik elveszett vidékét, név szerint az Őrvidéket fegyveres erővel sikerült ideiglenesen visszaszerezni, amelynek eredménye később az lett, hogy a nagyhatalmak később engedélyezték Sopron városában és környékén a népszavazás megtartását, melynek eredményeként az említett terület Magyarország része maradt. A harcokban a magyar Rongyos Gárda alakulatai között hozzávetőlegesen 300 bosnyák, albán és török muzulmán testvérünk is, akik közül többen életüket is adták a magyar hazáért. Ne feledjük el, hogy hazánk bármikor veszedelembe kerülhet, és akár nekünk is fel kell kelnünk védelmében. Aki saját családja, vagyona, vagy jószága jogos védelmében esik el, az olyan, mintha szent harcban vált volna vértanúvá. Vonatkozik ez ugyanúgy magyar hazánk védelmére is.

Fohászkodjunk a magasztos Allahhoz magunk, hívő testvéreink, és a hit harcosainak lelki üdvösségéért, most pedig végezzük el az imát istenszolgálat gyanánt Allah (SWT) részére.