Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. augusztus 13.

2010.08.13

بسم الله الرحمن الرحيم


A hála Allahot illeti, a magasztost és a hatalmast, a mindenhatót, mindent tudót és bölcset. Dicséret és áldás legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső napig.

A tárgy: Így szólt a hatalmas Allah: ”Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek. [Böjtöljetek] bizonyos számú napig! Ha valaki közületek beteg, vagy úton van, akkor [azonos] számú másik [kell böjtölnie]! Akik pedig képesek lennének [böjtölni, de nem teszik], azok megváltással tartoznak, [s ez] egy szegénynek a tápláléka. Aki pedig önkéntesen valami [nagyobb] jót cselekszik, az a javára válik. Jobb nektek az, hogy böjtöljetek, ha különbséget tudtok tenni. [A böjt ideje] a ramadán hónap, amikor a Korán mint útmutatás [első ízben] küldetett le az emberek számára, s [nyilatkoztatott ki] az útmutatás és a megkülönböztetés nyilvánvaló bizonyítékai gyanánt. Aki közületek e hónap idején [a maga lakhelyén] jelen van, az böjtölje végig! Ha pedig valaki beteg, vagy úton van, akkor [azonos] számú másik napig [kell böjtölnie]! Allah könnyebbséget akar nektek, nem pedig nehézséget. Töltsétek hát be [az előírt napok] számát és magasztaljátok Allahot azért, hogy az igaz úton vezérelt benneteket!Talán [még] hálásak lesztek!” (2:183-185) A hatalmas Allah szózata világos beszéd! A ramadán havi böjt az az istenszolgálat, mely minden évben egy alkalommal egy havi időtartamra veszi igénybe a hívőt. A böjt erősíti a hívőt mind testben, azaz kitartásban és lélekben, az istenfélelemben. A magasztos Allah szentverseiben nyilvánvalóan közölte az emberiséggel ramadán böjtjének idejét és mikéntjét.

***

Hívő testvéreim! Ramadán szent hónapja jó alkalom számunkra, hogy megerősítsük hitünket és ugyancsak megerősítsük a közöttünk lévő testvériséget. Ne feledjük, hogy vannak igazhívő emberek, akiknek egész életükön át éhezniük kell! Ha már nem tudunk segíteni rajtuk legalább mutassuk ki együttérzésünket velük! Fontos dolog a hívő ember számára az önuralom és az önfegyelem. Ha az istenszolgálat terén gyakoroljuk ezeket az az Allahnak (SWT) való önalávetés megvalósítása!

Hívő testvéreim! Böjtöljünk hát türelemmel és kitartással. A magasztos Allah az. aki megjutalmazza a hívőket. Forduljunk hát hozzá istenszolgálatainkkal és kérjük bocsánatát, Ő kész a kiengesztelődésre. Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah részére!