Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. április 9.

2010.04.09
بسم الله الرحمن الرحيم


A hála Allahot illeti, a magasztost és a hatalmast, és dicséret és áldás legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső óráig.

A tárgy: Ismerjük a szent hagyományt a Prófétától (S), miszerint a muszlimok hetvenhárom csoportra szakadnak, melyek közül hetvenkettő a tűzbe kerül és egy lesz, amely megmenekül attól. Egy másik hadísz megemlíti, hogy azok lesznek a tűztől megmenekülő csoport tagjai, akik azt az utak követik, amit a Próféta (S). Ezekből a bizonyítékokból a muszlimok egy része azt a következtetést vonja le, hogy a hívők azon csoportja lesz a megmenekülő, mely "Ahl Asz-Szunna wa-l-Dzsamá'á"-nak, azaz a hagyomány és a közösség népének nevezik magukat. Ezzel az elmélettel csak egy probléma van. Mi lesz azokkal a muszlimokkal, akik még ezen csoport feltűnte előtt éltek? Mert tudnunk kell, hogy ez az irányzat nem azonos a Próféta (S) által hirdetett tanokkal, hanem csak a 800-as években, a mu'tazila vallásfilozófiai iskolája ellenhatásaként jelentkezett. Vagyis téves az a széltében-hosszában, különösképp az orientalisták által terjesztett nézet, miszerint a szunnizmus a "rendes Iszlám" és a Sía valamiféle elhajlás ettől. Az igazság, hogy az autentikus Vallás az amit a Próféta (S), majd halála után az imámok (A) hirdettek. Ezzel szemben Mohamed (S) halála óta létezett a hivatalos kultusz, mely tkp. a Sía kicsavart tükörképe volt, oly módon, hogy az Ahl Ul-Bayt (A) spirituális és politikai legitimitását az éppen aktuális politikai vezetők igyekeztek magukra ruházni. Később az abbászida kalifáknak kapóra jött a jámborságot zászlajára tűző ún. "Ahl Asz-Szunna wa-l-Dzsamá'á" feltűnése, mely által részben sikerült legitimizálnia a korábban csak a puszta nyers erőn alapuló uralmát.


***


"És fogózkodjatok Allah kötelékébe, s ne szakadjatok csoportokra!" (3:103) A magasztos Allah köteléke, mely kapocs az ég és a föld között a Szent Korán. A parancsaira való hagyatkozás az első dolog, hogy ne tévelyedjünk el az egyenes úttól. Ám a kinyilatkoztatást értelmezni, méghozzá helyesen értelmezni is tudni kell! Ezért Allah (SWT és Prófétája (S) egy közösséget küldött el hozzánk, hogy hitelesen magyarázzák a Koránt és Általában a Vallás dolgait. Ezt a megtisztítás koránvers és a két fontos dolog hadísza teszi nyilvánvalóvá mindannyiunk számára.

Hívő testvéreim! Hagyjunk fel mindannyian a sötétben botorkálással és járjunk a fénnyel megvilágított ösvényen! Csak a hatalmas Allah képes igaz úton vezetésünkre és üdvözítésünkre! Fohászkodjunk hát hozzá a jó vezetésér, az üdvösségért és hogy mi is az igazság lámpásának fényét tükrözhessük társaink felé! Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah részére!