Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. április 16.

2010.04.19
بسم الله الرحمن الرحيم


A hála Allahot illeti, a magasztost és a hatalmast, a mindenhatót és mindenttudót és dicséret és áldás legyen prófétáján Mohameden, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon és igaz társaikon a végső napig.

A tárgy: "És [eljöttem] megerősítendő azt, amit a Tórából előttem volt, s hogy megengedettnek nyilvánítsak nektek egyet s mást, amit [törvényetek] megtiltott számotokra. [Csodás] jellel jöttem el hozzátok a ti Uratoktól. Féljétek [hát] Allahot és engedelmeskedjetek nekem!" E koránidézet Jézus (A) prófétáról érkezett le , az őhozzá érkezett kinyilatkoztatást és feladatot illetően. Láthatjuk az idézetből, hogy mi volt valós szerepe az emberiség számára. Urunk, a hatalmas Allah szolgája és küldötte volt, neki vetette alá magát és őt szolgálta. Azaz fölötte állt annak, mivé egyesek alantasítják. Nem volt bálvány és nem hívott fel senkit saját maga szolgálatára

'ibáda, azaz istenszolgálat gyanánt. Allah (SWT) küldötte volt Izrael népéhez, hogy mindenek előtt Mózes (A) törvényét hirdesse, óva intsen a képmutatástól, és hogy némiképp enyhítsen a korábbi törvények szigorán. Ura csodás jelekkel küldte el az emberekhez, hogy higgyenek neki, meggyógyította a betegeket, látóvá tette a vakokat, feltámasztotta a halottakat és az agyagból formázott madár valódi madárrá vált kezei között, mindezt a mindenható és bölcs Allah kegyelme által, kegyelmi ajándékként tett és nem önmagától. Önmagától bármire csak Allah (SWT) képes, mindenki más csak akkor és arra, amit ura megenged neki.


***


Nyilvánvalóan látszik mindezekből, hogy az egyik világszerte elterjedt vallás félreérti Jézus próféta (S) küldetését és az istenség rangjára emeli őt, nem érzékelvén azt, hogy mindenható, azaz Isten csak egy valaki lehet, több személynek csak egy rész felett lehet uralma, bármilyen nagy legyen ezen hatalom nem lehet teljes mértékű és korlátlan. Mindezeknek meg is lett a szellemi, erkölcsi és társadalmi következménye. Nincs még olyan vallás, melynek talajából az istentelenség, a hitetlenség és végső soron a nihilizmus, ilyen mértékben szökkenhetett volna szárba. A Kereszténység "kiváló" volt arra, hogy irracionális és antropomorf istenképével aláássa az istenhit és szélesebb értelemben az idealista világnézet hitelét. Mindez meg is temette keserű gyümölcsét. Ahol még nemrég kereszténynek vallották magukat, ott az emberek ma már jó részben vallástalanok.

Kedves testvéreim! Kérjük a magasztos Allahot, hogy ne vigyen minket a tévelygés útjára és tartson meg minket az igazság mellett. Bizony ő a mindenható és a bölcs! Most pedig végezzük el az imát, mely kizárólagos istenszolgálat a hatalmas Allah rész