Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. december 26.

2009.12.26

Biszmi-Lahi ar-Rahmáni r-Rahím

A hála Allahot illeti, a magasságost és a hatalmast, és magasztalás és béke legyen prófétáján Mohameden, aki útmutató, jó hír hozó és világító lámpásként küldetett el, valamint háza népén a tisztákon és kiválóakon, akik a megmenekülés bárkája a tiszta szívűek számára, és igaz társaikon a végítélet napjáig.

A tárgy: Ó Allah szolgái, kedves testvéreim! Így szólt a hatalmas Allah szent könyvében:"...várhatunk-e mást, mint az Órát, amely váratlanul lepi meg őket? Hiszen már eljöttek hozzájuk annak előjelei! De mit érhet nekik a figyelmeztetésünk, ha már eljő hozzájuk [az Óra]?" Az óra eljövetele. A benne való hit feltétele, hogy valaki muszlimnak neveztessék. A Végóra tudása a hatalmas Allahnál van, pontos eljövetele számunkra földi halandók számára nem határozható meg, ám előjelei világosak. Azaz világosnak kellene lennie mindenki számára, ennek ellenére van aki tagadja eljövetelét, annak ellenére, hogy bekövetkezte világosan látszik, már csak ha a mulandóság elvét nézzük is. A figyelmeztetést és a megtérésre való felhívást megkapta az emberiség. A magasztos Allahot így senki részéről nem érheti a vád, hogy úgy büntetne valakit, hogy nem figyelmeztetne, nem különítené el a jót világosan a rossztól és ne tudatná velünk, hogy az idő a magunkba szállásra behatárolt. Behatárolt az idő az igaz útra térésre az egyes ember számára halála pillanatáig, és éppen így megvan az időbeli korlátja a megtérésnek és bűnbocsánat kérésnek az egész emberiség részére is. Ez utóbbi nem más mint a Világmindenség fizikai megsemmisülése. Az evilági élet lehetőség az érdemszerzésre, használjuk ki hát jól!

***

Ahol zsarnokság van ott zsarnokság van. Ahol törvény van ott lépten-nyomon mutatkozik annak megszegése is. Ahol jelen van az igazság, ott felüti a fejét az azzal való ellenszenv is.

Alig néhány napja egy európai ország súlyosan megsértette és megalázta az Iszlám Ummát, lábbal tiporva ezzel saját maga deklarált elveit is a vallásszabadságról és általában a szabadelvűségről. Egy vallási közösség nyilvánvalóan vallási létesítményeket hoz létre, hiszen ez működésének gyakorlati alapja. Mi muszlimok is csak ezt akartuk és semmi mást. Ahol muszlimok élnek, ott természetes dolog, hogy megfelelő helyeket hozzanak létre a közösségi istenszolgálat bemutatására, melynek az is része, hogy az adott épület külsejével is kifejezze rendeltetését. Így a muszlim imahelyeknek is megvan a maga sajátos építészeti formája, mint ahogy a keresztény templomoknak és az izraelita zsinagógáknak is. Mi muszlimok csak ezt az alapvető jogunkat szeretnénk gyakorolni, minek egy laikus államban tkp. közömbös dolognak kellene lennie.

Ezzel szemben óriási arculcsapás érte közösségünket, megtiltatott számunkra, hogy mecsetjeinket, minarettel, vagyis az imahely imahely voltának egyik legfontosabb kellékével lássuk el. Mit hoz a holnap? Talán kötelező lesz számunkra sertéshúst fogyasztanunk, mint ahogy ez a múltban sajnos már megtörtént.

Ne gondolja a világ, hogy a minapi jogtiprás a közismert alpesi országban csak a muszlimokat háborította föl. A minaretépítés betiltása ellen felemelték szavukat a katolikus, protestáns és zsidó egyházak, az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet, mely arra figyelmeztetett, hogy a minaretek megtiltásával az érintett ország megsérti a vallásszabadság alapjogát, valamint az ENSZ genfi székhelyű Emberi Jogi Tanácsa.

Kedves testvéreim! Fohászkodjunk a hatalmas Allahhoz a muszlimok vallási és világi körülményeinek javulásáért, most pedig hívő testvéreim végezzük el az imát istenszolgálat gyanánt a magasztos Allahnak!