Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miket tanítanak a wahabbiták?

2010.07.18

Az emberekben, különösképp a muszlimokban tudatosítani kellene, hogy tkp. mi is az autentikus és legitim Iszlám. Kik képviselik azt? Talán azok akik a dzsáhilijja -óarab pogány tudatlanság- dolgait csempészik vissza a vallásba, vagy a Próféta és azok akiket kijelölt a közösség vezetésére a végső napig?
A wahabizmus előszeretettel nevezi magát „Korán és Szunna szerintiségnek” De vajon hol szerepel olyasmi a kinyilatkoztatott igazság kitételei között, hogy a hatalmas Allahnak teste van, (ez szörnyű képtelenség. istenkáromlás) vagy hogy muszlim testvérek hitetlenné nyilváníthatóak a vallás mellékkérdéseiben való különbségek miatt? Igen súlyos dolog hitetlenné nyilvánítani azt aki vallja a Tanúságtételt. Aki hiszi az egyistenhitet a prófétaságot és az utolsó ítéletet az muszlim, aki pedig egyet is tagad ezek közül az káfir.
A wahabizmus valójában a radikális kháridzsizmusban gyökerezik, mely csak az említett szekta tagjait tartja hívőnek, de mélyebbre vájva, összefüggésbe hozható Muszejlima, a hazug próféta szellemiségével is. A XVIII. század óta pedig a gyarmatosító hatalmak használták az Iszlám bomlasztására.
Ezzel szemben ott a tiszta forrás melyet első sorban a Próféta, majd a 12 imám és az ő útjukon járó tudósok képviselnek. Tegyük ezt a két dolgot mérlegre és ha a szívünk kellően tiszta látni fogjuk a különbséget!
Az a fajta helytelen felfogás, hogy a szunnizmus lenne a „rendes Iszlám” és a síizmus pedig valamiféle elhajlás tőle a materialista többségi szemléletben gyökerezik. Ezzel szemben a hatalmas Allah ezt mondta: „És ha azokat követed akik többségben vannak a földön eltévelyítenek téged Allah útjáról.” Jószágok szúra 116. vers.
A hatalmas Allah az Ahl Ul-Bayt (A) követését írta elő számunkra nem pedig olyan önjelölt sejkekét mint pl. Mohamed ibn 'Abd Ul-Wahab, aki hitetlenné nyilvánította a hívő közösség túlnyomó többségét, a kháridzsizmus legrosszabb fajtát újítván föl ilyen módon. Tanai többek között a dzsáhilijja (óarab tudatlanság) dolgait akarják visszacsempészni az Iszlámba. 'Abd Ul-Wahab tanait egyébként saját családja is elítélte annak ellenére, hogy ők is hanbaliták voltak.
Nekünk nem kell mentegetőznünk, az igazság Allah, utána pedig a Próféta (S) és az Ahl Ul-Bayt (A) oldalán van. Kérdezzünk csak vissza tőlük: Vajon ők kiket követnek a Próféta (S) után? Merthogy a Korán és a Szunna szerint csak az halad a szó teljessége értelmében, aki a vallás tudása terén elérte az idzstihád szintjét, mindenki más X Y és Z sejkek fetvái szerint cselekszik, ha bevallja, ha nem. Mindenesetre a wahabiak által követett tudósok kevésbé méltóak a követésre, mint az Ahl Ul-Bayt imámja (A).
A wahabbiták az Iszlám lényegét nem fogták fel a maga teljességében. Az Iszlám tkp. forradalom, nem pedig valamiféle „megreformált” toldozott-foldozott dzsáhilijja (tudatlanság). Aki nem tárja ki lelkét a magasztos Allah hívása az igaz Iszlám előtt annak mindig hályog lesz a szeme előtt, nem nyílik ki szíve és tudata a maga teljességében és ez arra sarkallja, hogy hittestvéreivel ne a testvériségnek megfelelően bánjon.
Gyakran hangoztatják, hogy "a szeláfiták követik a legtisztábban az iszlámot" Elgondolkodtató egy dolog, vajon tudják-e a jó testvéreink, hogy a „szelef” azaz a „régen voltak” követői lábbal tiporják a Próféta (S) végakaratát, és a közössége jó részét hitetlenné nyilvánítják? De ne is vesztegessünk sok szót az ilyenekre.
Az orientalisták nyomán elterjedt az a mennyiségi azaz többségi elvet szeme előtt tartó nézet, miszerint az ortodox, vagyis a "helyes úton járó" Iszlám az a Szunnizmus, kizárólag azért mert szám szerint többen vannak a síitáknál. Az igazság kritériuma, hogy ki rendelkezik a hatalmas Allahtól nyert legitimitással, ki az aki az isteni parancsot helyesen teljesíti. A Vallás alapdolgai a Szent Koránban és a szunnában foglaltattak, a törvénykezésben, vagyis a jogalkalmazásban ezeken kívül szerepe van az idzstihádnak a konszenzusnak (idzsma) és a józan észnek. Hogy egy a józan észre alapuló észrevételt tegyek, az, hogy a Próféta (S) ne intézte volna el utódlását a közösség élén az logikai képtelenség . Ez a Próféta (S) felelősségét és a vallás legitimitását kérdőjelezné meg. Megkérdőjelezhetetlen vallási bizonyítékok vannak arra, hogy Mohamed (S) halála előtt elrendezte az utódlását a végítélet napjáig. Az utódlás egyben a törvény legitimitását is biztosítja, ilyen szempontból a Szunnizmus alapjait tekintve a levegőben lóg, merthogy pusztán az a nyilvánvaló igazság, hogy a muszlimnak a Koránt és a szunnát kell követni önmagában megfoghatatlanul általános. A Szent Koránt értelmezni is tudni kell , nemkülönben a hadíthokat is nem is beszélve hitelességükről.
Tévedés volna azt gondolni, hogy a sía megosztja az Iszlám ummát. Elméletileg az Iszlám valóban egy és oszthatatlan (Az Allahtól (SWT) kinyilatkoztatott autentikus Iszlám), a 72 felekezet kialakulásáért az emberi gyarlóság a felelős.
Az igaz utat kereső ember feladata a tiszta forrás követése, és az öncélú belemagyarázások figyelmen kívül hagyása.
A Próféta (S) is azt mondta,hogy a muszlim közösség 72 csoportra fog szakadni és ezek közül csak 1 képviseli az igaz utat, és semmi esetre sem a kháridzsizmus legrosszabb válfajának ujjáélesztői képviselik ezt az utat (wahabiták). Csak az képviselheti az igaz utat, aki Allah (SWT) és prófétája (S) szándékát képviseli.
Mindenkinek tudnia kell, hogy a szaudi medheb követői a kháridzsizmus legmegvetettebb fajtájának képviselői, mely mögött Muszeylima a hazug próféta, valamint az óarab dzsáhiliyya szelleme rejtőzik. A  wahabizmus nem érti,  és ezért tagadja a lélek létét, így tkp. nem érti a vallás és az istenhit tényleges lényegét. Ilyen minőségében pedig éket ver a jószádékú istenfélők közé az egyesülésben.
Ahogy a kegyes Korán is tanítja nekünk (2/136): "Mi Allahnak vetjük alá magunkat (Mi muszlimok vagyunk)”.  De hogy követné igazán Allah (SWT) és prófétája parancsait amikor figyelmen kívül hagyja a Próféta (S) legautentikusabb hagyományának a Thaqalayn-nek a követését. (Ahol a Próféta (S) kijelöli az Ahl Ul-Bayt-et a közösség vezetésére a végső napig.)
Azét kell mindannyiunknak síitának lenni, mert az a hatalmas Allah és a Próféta által kijelölt helyes út a végítélet napjáig. „ Akik a Koránra és a házam népére hagyatkoznak, őket követik, azok nem tévelyednek el soha” - Így a Próféta (S). Egyébként tudnunk kell, hogy ez a legerősebb hadíth amit csak ismer a hadíthtudomány. Azokat kell követnünk akiket a kinyilatkoztatott igazság követésre méltónak és jogosultnak jelölt ki, nem pedig valamiféle zugtudósokat, kiket olykor még saját családjuk is elítélt. Tudnia kell a világnak, hogy a 2 nagy medhebalapító tudós, Abu Hanifa és Málik mind a ketten Dzsáfar Asz-Szádk (A) a 6. imám tanítványai voltak, mitöbb az előbbi titkos síita maradt élete végéig. Mint ahogy az volt Sáfií is aki dicsverseket is írt az Ahl Ul-Baythoz (A).