Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csillagászati és kozmológiai ismeretek a Koránban

2010.08.25

A Korán az Univerzum tágulásáról   

Az, hogy világegyetemünk tágul, az egyik legmegdöbbentőbb felfedezése a modern csillagászatnak, azonban mára elfogadott ténnyé vált. A vita csak arról folyik, mikor kezdődött ez a tágulás, illetve merre tart ma. Ez a tudományos vita még a relativitáselmélet megalkotásával kezdődött.
Az Univerzum mérete állandóa nő, nagyobb és nagyobb lesz, a galaxisok, galaxishalmazok folyamatosan távolodnak egymástól. A Koránban ezt találjuk meg:

"Az eget erővel építettük meg és tágassá tettük."  [51:47]

A "tágassá tenni" igére az arab "auszaa" igét használja, aminek az angol fordítása az "expand", magyarul "tágulás".   


Csillagászat: fény és mozgás

Amíg a Biblia úgy utal a két égitestre, a Napra és a Holdra, mint két világító testre, a Korán két különböző szót használ rájuk, megkülönböztetve őket a funkciójuk szerint: a "fény" (noor) szót használja a Holdra, míg a "fáklya" szót (szirádzs) a Napra, vagyis ez az, ami megvilágítja a másikat, illetve ami hőt ad.
A "csillag" (arabul nadzsm) szó egy jelzővel jár együtt, ami arra utal, hogy a csillag elég és elpusztul, ahogy áthatol az éjszaka árnyain: ez a szó arabul thaaqib.
A Koránban a bolygó szót a "kaukab" jelöli, ami egyértelműen égi alakzat, s aminek nincsen fénye, ellentétben a Nappal. Ma már ismerjük, hogyan keringenek egy meghatározott pályát követve, amely függ a gravitációs erőhatástól, melyet a tömegük határoz meg, illetve ezek alapján Kepler törvényeivel számítható a keringési sebességük is. Minderről a Korán így ír:

"Ő az, aki megteremtette az éjszakát és a nappalt és a Napot és a Holdat. Valamennyien az égbolton úsznak."  [21:33]

A fordítás ezt megint nem szerencsésen adja vissza; aki tud angolul, az pl. Abdullah yusufali Korán-fordítása során jobban megérti a verset:

"It is He Who created the Night and the Day, and the sun and the moon: all (the celestial bodies) swim along, each in its rounded course."

A magyar fordításban az "úszás" szó a "sabaha" ige, ami valóban jelent úszást a modern arabban, azonban rendesen a mozgás fogalmával jár együtt, ami egy mozgó testből indul ki; a bolgyók és égitestek esetében ezt úgy fordíthatnánk, mint valami, ami a saját mozgásával mozog. Az angol "rounded course" ezt nagyon jól visszaadja


Az univerzum keletkezése

A modern kozmológia azt az elméletet vallja, hogy  egy bizonyos időben az egész Univerzum nem állt másból, mint elemi részecskék felhőbőjéből, ami tulajdonképpen plazmaállapotú atommagok halmaza volt (ld.: S. Hawking magyarul is olvasható könyvei: Az első hárpom perc, stb.).
Ezekből keletlekzetek az atomok, majd később a csillagok. A csillagkeletkezés során csak a könyny atomok épületk be a csillagok anyagába (H, He), a többi, nehézelem a csillag egyenlítői síkjában rendeződött, a gravitációs erő ezeket húzta össze bolygókká.
Allah azt mondta a Koránban:

"Aztán az ég felé fordult-és az [még] füst volt - és azt mondta annak és a földnek: "Jöjjetek ide önként, vagy akaratotok ellenére!" …[41:11]

Mivel a Föld és minden más naprendszerbeli égitest ebből a gáz- és porhalmazból alakult ki, azt mondhatjuk, hogy ez az egész valaha egyetlen, összefüggő csillagközi porfelhőt alkotott. Erről ezt találjuk a Koránban:

"Azok, akik hitetlenek, vajon nem látták, hogy az egek és a föld összefüggő tömeg volt, és mi választottuk szét azokat, és minden élő dolgot mi hoztunk létre a vízből? Vajon nem akarnak hinni?"  [21:30]

Dr Alfred Kroner, aki  egyike a legismertebb geológusainak, aki a mainzi Johann Gutenberg egyetem geológiaprofesszora, azt mondta ezzel kapcsolatban:
"Belegondolva, honnan jött Mohamed…szinte lehetetlen, hogy ismerte volna az Univerzum keletkezését, hiszen a tudósok is csak nemrégen jöttek erre rá, s ehhez szükség volt a fejlett technikára."