Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hadidzsa al-Kubra

2010.02.27

Ez a nemes asszony maga is a Quraysh törzséből származott, így távoli rokona volt Mohamed prófétának (áldás és béke rajta és a családján). Három nevét is ismerjük, amiket érdemeivel szerzett, úgymint:
-Amírat al 'Quraysh  - "A Quraysh hercegnője"
-Al-Táhíra                   - "A tiszta"
-Amírat Mekka           - "Mekka hercegnője"
 
  Gazdag családba született és apja, Huwaylid  halála után, aki kereskedelemmel foglalkozott, átvette a karavánok irányítását és rátermettségével megsokszorozta a hasznot. Azt mondják, hogy mikor a Quraysh karavánokat indított a Shámba, az ő gazdagon megpakolt karavánjai kitették az összes többi karaván felét! Nagyon nagy bölcsességre és ravaszságra volt szüksége ahhoz, hogy ebben a nőellenes, vad világban ilyen tiszteletet és megbecsülést vívjon ki magának. Azonban tudjuk róla, hogy a fenti erényeken kívül jó szívvel is megáldotta Allah, mert sokat jótékonykodott, etette és ruházta a szegényeket.
  Kétszer ment férjhez a Próféta előtt (áldás és béke rajta és a családján) , első férje Abu Hala  Hind b. Zarah volt; a tőle született fia később Mohamed (áldás és béke rajta és a családján) társai , a "Sahába" közé tartozott. Második férje Ateeq b. Ath volt. Mindketten a Quraysh Banu Makhzúm törzséből származtak.
  Még mielőtt harmadik férjét megismerte volna, már unokatestvére, Waraqa b. Naufal is beszélt neki az ún. "hanífokról", azaz azokról az emberekről, akik a politeista, pogány mekkai társadalomban Ábrahám (béke vele) monoteista vallását követték, böjtöltek Ők voltak azok, akik elhajlottak a bálványimádástól, s keresték az igaz hitet, azonban sem a zsidó, sem a keresztény vallás nem elégítette ki őket. A Korán több helyen is említi a hanífokat, pl. :
"( Az Írás birtokosai) azt mondták: <<Legyetek zsidók, vagy keresztények, akkor a helyes úton fogtok járni!>> Mondd (nekik): <<Mi Ábrahám vallását (követjük), aki haníf volt és nem tartozott a pogányok közé>>"
                                          (2:135)
Waraqa ezenkívül nagyon művelt és jószívű ember volt. Fellépett a kislányok élve eltemetése ellen is, ami akkoriban bevett gyakorlat volt Mekkában, s mesélik, hogy mikor megtudta, hogy egy apa ezt a gyalázatosságot akarja tenni a lányával, félve a szegénységtől , megvásárolta tőle a gyermeket és a sajátjaként nevelte fel. Sokszor megesett ezután, hogy évek múlva, mikor az apa látta a lányát felserdülni, megbánta azt, amit tenni akart vele, s mikor Waraqa megbizonyosodott erről, visszaadta nekik a leányokat , s ettől kezdve ők szeretetben éltek az apjukkal, masha Allah.
  Waraqa hatására Hadidzsa is muwahhid, azaz monoteista lett. Mohamedről (áldás és béke rajta és a családján)  először egy Maysara nevű szolgájától hallott, aki mint tisztakezű üzletembert és tisztalelkű embert említette.Ezután érdeklődni kezdett felőle másoknál is és a sok jót, amit hallott, megosztotta Waraqával. Ő erre azt felelte, hogy minden jel arra mutat, ez a fiatalember kiválasztott.
  Hadidzsa beszélt a dologról egy Nafísza nevű barátnőjével, egy gazdag mekkai asszonnyal. Ez a Nafísa egyszer találkozott Mohameddel (áldás és béke rajta és a családján), mmikor ő a Kábától ment hazafelé és megkérdezte tőle, hogy lehet az, hogy az ő korában (25 éves volt) még nem nősült még meg?
  -Nem engedhetem meg magamnak.-felelte- Nem vagyok elég gazdag.
- És mi lenne a válaszod, ha elvehetnél egy szép és megbecsült asszonyt, aki nem nézi a
-  Vagyoni helyzeted?
- Ugyan ki volna az a nő?
- Hadidzsa, Huwaylid lánya.-hangzott a felelet.
  Mohamed (áldás és béke rajta és a családján) nemigen hitte ezt el, de Nafísa megígérte, hogy ő majd segít. Ugyancsak megörült a hír hallatán a fiatalember nevelőapja és nagybátyja, Abu Tálib, s ő is támpgatta az ötletet. El is küldte leánytestvérét, Safiyát Hadidzsához, s nemsokára el is rendezték az esküvőt, amit nagy pompával ünnepeltek meg. Hadidzsa al 'Kubra mahr-ja egyesek szerint 400, mások szerint pedig 500 dirhem volt.
  A házasságot Allah áldása kísérte, nagyon boldogok voltak együtt. Hadidzsa az esküvő után férjére bízta üzltei ügyeit, ő maga pedig Mohamednek (áldásés béke rajta és a családján) szentelte életét. Ugyancsak ő volt az első, aki letette a shahádát, a legelső muszlim volt, s őt tanitotta először a Próféta (áldás és béke rajta és a családján) az Iszlám vallásra.

    " Mondd: <<Az én uram engem az egyenes útra vezérelt: egy igaz hithez, Ábrahámnak, a hanífnak a vallásához- aki nem volt pogány a pogányok között.>>"
                                                                                                      (6:161)

 
    619-ben halt meg, Ramadán havában. Mohamed (áldás és béke rajta és a családján) maga temette el. Halála után ez a derék asszony, Allah áldja meg, nem hagyott hátra semmilyen földi javat, mert minden vagyonát már életében az akkor szegény és szorongattatott muszlim ummára, közösségnek adta.