Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fatima (béke vele) - Az imámok anyja

2010.02.25

A Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) lányáról, Fatimáról (béke vele) nagyon sok könyv és tanulmány szültetett, de nem lehet eleget tudni arról az asszonyról, aki az Iszlám vallásban a hadithok szerint (pl. Bukhari) egyike volt a négy legjobb asszonynak a világon, sőt, ezek közül is a legjobb, tehát az asszonyok közt, minden asszony közt az első. A síiták szerint továbbá ma'sszúm is volt, vagyis tiszta és tévedhetetlen, ahogyan az imámok (béke velük). A síitáknál tehát a ma'sszúmok nemcsak férfiak lehettek, de Fatima (béke vele) más muszlima is kiérdemelte ezt a címet és rangot.
Álljon itt most Fatima (béke vele) rövid élettörténete a teljesség igénye nélkül.
Egy napon a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) Mekkában imádkozott a Kábánál, mikor a pogányok megdobálták kővel, úgy, hogy az arca vérezni kezdett. Ekkor Fatima (béke vele), aki még csak kislány volt, megötörölte az apja arcát és ezt megismételte mindig, mikor bántották őt. Így nevezték el "Umm abíhi"-nek, vagyis "Az apja anyjának", mert úgy szerette és gondoskodott róla. Olyan világba született, ahol a lánygyermekeket nem becsülték semmire és egy költő szerint:
"Az apák legkedvesebb veje a síir volt".
A Korán azonban kikelt minden igazságtalanság ellen, ami a lánygyermekeket érte:
"és amikor az élve eltemetett kislányt megkérdezik: miféle bűnért öletett meg?" (81:8-9)
Fatima (béke vele) édesanyja Hadidzsa (Allah legyen elégedett vele) volt, akit a kislány nagyon szerett, ám korán elvesztett. Eztuán a nővérei, Zainab, Ruqayya és Umm Kulhtum (Allah legyen elégedett velük) gondoskodott róla, illetve Fatima bint Aszad, Abu Tálib (Allah legyen elégedett velük) felesége, aki leendő férjének, imám Alinak (béke vele) volt az édesanyja. Mindegyik asszonyról mint istenfélő, erényes nőkről emlékezik meg az iszlám történelem. Azonban a jóságos Abu Tálib (Allah elgyen elégedett vele) halála után, aki maga titokban gyakorolta az Iszlámot, Abú Lahab lett a törzsük feje, aki az Iszlám nyílt ellensége volt. Ekkoriban halt meg Hadidzsa (Allah legyen elégedett vele) és a család sorsa rosszra fordult. Abu Lahabról így ír a Korán:
"Pusztuljon el Abu Lahab keze! És pusztuljon el (ő maga)!
Mit használ neki a vagyona és amit szerzett?
Lángoló tűzben fog égni
Feleségével, a tüzifahordóval együtt,
Akinek a nyakán pálmarost-kötél lesz.    (11. szúra)
Ilyen megátalkodott volt Abu Lahab!
Így hát Fatima (béke vele) még fiatalon elvesztette édesanyját és el kellett hagynia szülőhelyét, Mekkát. Ez volt a hidzsra, amikor a muszlimok Medinába mentek, i.sz.:622-ben. Itt Medinában sokan kérték a kezét, azonban ő mindet elutasította, egészen addig, amíg unokafívére, Ali (béke vele) nem kérte meg. Alit (béke vele) jól ismerte, együtt nőttek fel, együtt hallgatták apjuk tanításait és már kora gyerekkoruk óta szerették egymást; ezt az sem befolyásolta, hogy ekkoriban Ali (béke vele) volt a muszlimok közt az egyik legnincstelenebb ember. Kesergett is Ali (béke vele), hogy nincsen annyija sem, hogy Fatimárt (béke vele) jegyajándékot adjon, amikor a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) így szólt:
-Megvan-e még a kardod, amit a badri csatában adtam neked?
-Meg.
-Add hát ide azt!
Ő odaadta, a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) pedig eladatta azt a bazárban 47 dirhemért. Az esküvőt is ő maga celebrálta.Mikor Fatima (béke vele) sírva fakadt, hogy el kell válnia apjától, ő azt mondta:
-Egy olyan emberre bízlak, akinek a hite a legerősebb és aki a bölcsek közt a legbölcsebb.
Tudjuk, hogy az ifjú pár nagyon szegény volt, de Fatima (béke vele) dísze lehet minden asszonynak: sokat dolgozott, illetve tanulta a vallást és soha egy hangos szó sem volt közte és a férje közt. Életük mozzanatait a Korán is megörökíti több helyen; egy nap, mikor két kisfiuk Hasszán és Husszein (béke velük) beteg lett, ők fogadalmat tettek, hogy ha meggyógyulnak gyermekeik, 3 napos böjtöt tartanak. Ez így történt, azonban a böjt végén, mikor a nap már készült lemenni, ők pedig éhesek és szomjasak voltak, egy éhező koldus tért be hozzájuk, ételt és vizet kérve. Nekik sem volt más, mint amit maguknak félretettek, ám ezt odaadták a szűkölködőnek. A Korán így ír erről:
"Ők (azok), akik teljesítik fogadalmukat és félnek egy naptól, amelynek a szörnyűsége szétárad.
És-noha nékik is kedves az-ételt adnak a szegénynek, az árvának és a fogolynak.
(mondván): Allah kedvéért táplálunk benneteket. Nem akarunk tőletek sem fizetséget, sem hálát."    (76:7-9) /Ibn Abbász és Zamakhsárí tafszírjében/
Továbbá tudjuk, hogy egy nap, mikor Ali  és Fatima (béke velük) elmentek a Prófétához (Allah áldása és békéje rajta és a családján), hogy egy cselédlányt kérjenek tőle, aki segít Fatimának (béke vele) a ház körüli munkákban, ő nem tudott nekik adni, mert a közösség szegény volt, azonban azt tanácsolta neki,hogy minden kötelező ima után mondják 33-szor, hogy Allahu akbar, ugyanennyiszer hogy Szubhan Allah és ugyanennyiszer hogy Alhamdulillah és ez bizony jobb nekik minden másnál. Ali (béke vele) azt mondta:
-Allah a tanúm, hogy sosem felejtem ezt el!
Fatima általában nagyon szelíd, csendes fiatalasszony volt, hanem apja halála után amíg ő és a férje elsiratták a Prófétát (Allah áldása és békéje rajta és a családján) és tisztességgel eltemették, a hátuk mögött "közmegegyezéssel" már mást neveztek ki kalifának, noha Fatima (béke vele) azt mondta, hogy az apja az ő férjét, Alit (béke vele) nevezte meg utódjának; ezt pedig el kell neki hinni, hiszen minden muszlim tudja, hogy ő volt a legelső asszony és sok férfinél is jobb, tehát amit ő mondott, az csak igaz lehetett. Azonban az új urak enm törődtek vele; nemcsak örökségéből semmizték ki, de minden muszlim történetíró megegyezik abban, hogy kényszerrel vették rá őt és a férjét, hogy elismerjék az új kalifát. Háza elé mentek és azzal fenyegették, hogy felgyújtják, ha nem teszik le a hűségesküt, Valaki szólt a férfiaknak, hogy Fatima (béke vele) is a házban van. "Ám legyen!"-kiáltotta közülük valaki. Fatima (béke vele) az izgalom hatására elvetélt kisfiával és ebbe belehalt. Ali (béke vele), szeretett férje temette el, úgy ahogy kérte, éjjel, titkon. Máig sem tudni, hol a sírja, mert megbántva, fájdalmak közepette ment el.
Egy "szahih" (teljesen jó, igazolt) hadith szerint a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt mondta: "Fatima belőlem van; aki megharagítja, az engem haragít meg és aki engem megharagít, az Allahot haragítja meg.". Tudhatták ezt ellenségei is, mert halálakor eléje járultak és a bocsánatát kérték és maguk is ezt a hadith-t idézték Ám Fatima (béke vele) azt mondta: "Allahra, ha meghalok, elmondom apámnak, mit tettetek velem és panaszkodni fogok neki."...Allah adjon neki nyugalmat! Ámen.