Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tadzsvíd

2010.03.16

Mivel a Korán Allah szava, amit kinyilatkoztatott a Prófétának (Allah áldása és békéje rajta és a családján), nagyon fontos, hogy ha hangosan olvassuk, helyesen tegyük. Ez a recitálás a tadzsvíd, ami igen nehéz, de a legtöbb muszlim ért hozzá, legalább a rövidebb szúráknál. A Korán ünnepélyes recitálását tiláwának is nevezzük.
Mire ügyel egy muszlim a Korán olvasásánál?

Meg kell érteni a szavakat
Tudnia kell, hogy ezek nem emberi szavak, hanem Allah, a Teremtő szavai, amiket hozzánk, emberekhez intézett.

A szív jelenléte
Nem szabad elkalandoznia figyelmünknek, miközben Koránt olvasunk, hanem teljes szívvel és lélekkel ott kell lennünk a recitálásnál.

Megérteni a jelentést
Kevesebb jutalmat kap egy hívő, ha csak átsiklik a szavakon ahelyett, hogy elgondolkozna a jelentésükön, egy-egy sor lehetséges szimbolikáján. A Korán a helyes útmutatás érdekében nyilatkoztatott ki, ezért fontos, hogy megértsük.

Személyes elhivatottság
A hívőnek éreznie kell, mikor a Koránt olvassa, hogy Allah hozzá (is) szól, őt (is) inti és vígaszt nyújt neki.

Külsőségek a Korán olvasásánál:
Fontos, hogy a hely, ahol olvassuk, tiszta legyen és lehetőleg mi magunk is, illetve ruháink.
A qibla (Mekka iránya) felé kell fordulni.
Olvasás előtt közvetlenül el kell mondani: "audubillah min as-saytan ar-radzsím"-Menedéket keresek Allahnál a megkövezett sátán elől, illetve "biszmillah ar-rahman ar-rahím"-Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.
El kell kerülni lehetőleg, hogy olvasás közben más emberekkel beszélgessünk.

Helyes viselkedés a Korán recitálásakor

Tudjuk, hogy a Korán különleges könyv-Allah szava-és ezért tiszteletet érdemel. A „tiláwa” (recitálás) alkalmával vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani.
1., A hívő tisztálkodjon meg rituálisan, mielőtt a Koránt érintené. Ilyen rituális mosdást kell az ima előtt is végezni, s ez magában foglalja a kéz, a láb, a fej, az arc megmosását. (ld. Ima). Egyszer imám Szádiq (béke vele) megkérte egyik fiát, Iszmáelt (Allah legyen elégedett vele), hogy recitálja a Koránt; ő azt felelte, hogy nincs a rituális tisztaság állapotában. Az imám (béke vele) azt mondta, recitálhatja így is, de ne érintse meg a betűket; ezért tanácsos egy pálcikát vagy tollat használni, hogy követhessük olvasáskor a szöveget ilyen esetekben.
2., Fohászkodjunk, mielőtt a Koránt recitálni kezdjük! A fohász arabul dua , s annyit tesz, hogy kezünket az arcunk elé emelve Allahhoz intézünk pár szót. A fohász segít abban, hogy szem előtt tartsuk, mit szeretnénk a Korántól (az Allahhal való közelséget).
3., Amikor Koránt olvasunk vagy recitálunk, ajánlott a Kábe felé fordulva, Mekka felé tenni ezt.
4., Lassan olvassuk/recitáljuk, a megfelelő ritmusban, kellemes hangon, ahogyan azt egy Korán-vers írja:
"És zsolozsmázd gondosan a Koránt!" (73:4)
5., Alázatosan kell recitálni, ahogyan a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) tanította: amit recitálunk, az a Teremtő szava, s recitálás közben érezzük át, milyen kicsinyek vagyunk Hozzá képest! Egy hadith szerint: "A szem, amely sír a Korán recitálásakor, boldog lesz az Ítélet Napján."
6, Próbáljuk megérteni azt, amit recitálunk és elgondolkodni felőle. A Korán a világos útmutatás könyve, segítség az embereknek.Értsük hát meg Allah szavait!
7., Jobb úgy recitálni vagy olvasni belőle, ha közben nézzük is a betűket, még akkor is, ha az adott szúrát kívülről is tudjuk. Ez azért van így, mert a hívő azért is jutalmat kap, ha tekintetével is követi a szavakat.
8., Szívünk is vegyen részt a tiláwában! Imám Szádiq (béke vele) ezzel kapcsolatban azt tanácsolta, hogyha a Paradicsom szépségeiről olvasunk, éljük bele magunkat a boldogságba, ha pedig a Pokolról, akkor szívünk teljen meg istenfélelemmel és jámborsággal!
9., Gondolkozzunk el azon, amit olvasunk:
"Vajon nem gondolkodnak el a Koránon? Vagy lakat van (a) szívükön?"  (47:24)
10., A Koránban 15 vers van, amiknél a leborulás kötelező: ha ilyen vershez ér a hívő, boruljon le!
11., Ha befejeztük a z olvasást, mondjuk "Szadaq Allah al-alíul adím"-"Igazat szólt Allah, a nagy, a hatalmas."
12., Tiláwa után is fohászkodjunk Hozzá, s kérjük többek közt azt, hogy segítsen nekünk követni a Korán útmutatásait az életben.