Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A síiták szerint a Korán nem teljes?

2010.02.20

Sokan azzal vádolják a síitákat, hogy azt mondják, a Korán meg van hamisítva, vagy kihagytak belőle részleteket. Ez igaztalan vád, olyannyira, hogy a síita irányzat kimondja, aki ebben hisz, az káfir, vagyis hitetlen. A hit a Korán teljességében az iszlám egyik alapja és az, aki ellenkezőt állít, az aposztázist követett el.

Néhány a legnagyobb síita vallástudósok közül, akik kimondják a Korán hitelességét:
-Sejk Száduq (Kitáb al-I'tiqádát)
-Sejk Al-Mufíd (Awáilul maqálát)
-Serif Al-Murtada (Bahr al-Dzsawáid)
-Sejk Al-Tabraszi (Madzsmoa' al-Bayán)
-Mohammad Muhszin Al-Kasani (Al-Aszfa' fí tafszír al-Qurán)
-Muhammad Báqir Al-Madzsliszi (Bihár El-Anwar)

Ez a vélekedés megszakítatlan egészen napjainkig, hogy csak a legnagyobb, leghíresbb síita vallástudósokat említsük, pl. ayatollah Khomeinit, ayatollah Khuit, ayatollah Kasif-Ghitát, stb.
Az Iszlám kezdetében hidzsra után (622 után) 120-213-ig élt a síita irányzat egyik nagy tudósa, Obeydallah Ibn Músza Al-'Abszi, akit szunnita források is dícsérnek, pl. al-Dhahabi, aki így ír róla:
"Jámbor, istenfélő ember, egyike a síiták legkiválóbb tudósainak. Megbízható ember, akiről Al-'Idzsli azt mondja, a Korán egyik nagy ismerője"
Ibn Al-Imád Al-Hanbali pedig ezt mondta:
"A vallásjog és a hadithok nagy tudósa volt, továbbá ismert Korán-kommentátor"

Vajon így nyilatkoztak-e volna róla, ha úgy vélik, nem hisz a Korán mai formájában? Sőt, al-'Abszi olyan ismert és elismert volt, hogy Muszlim és Bukhári is átvettek tőle hadithokat (lásd: The Creed of the Imaam of Hadeeth al-Bukhari (Salafi Publications, UK, 1997), pp. 87-89)

Azzal is vádolják a síitákat, hogy az ő "Koránjuk" "Fatima könyve" [muszhaf Fatima] név alatt ismeretes. Tény, hogy a Korán példányait arabul "muszhaf"-nak hívják, azonban aki kicsit is jártas a nyelvben, tudja, hogy muszhaf lehet bármely könyvnek a példánya, ez esetben Fatima (béke vele), a Próféta lányának (Allah áldása és békéje rajta és a családján) a jegyzeteit tartalmazza a vallásról, beszédeit és az apjától hallott hadithokat.

Sokan síita hadithokra hivatkozva állítják ezeket a hazugságokat. Azonban ezek elfelejtik, hogy mind a síita, mind a szunnita irányzatnak vannak "daíf", vagyis gyenge hadithai, amiket nem szabad tekintetbe venni. A legnagyob síita hadith-gyűjtemény, az Al-Káfi, összegyűjtője bevallása szerint is tartalmaz gyenge hadithokat (egész pontosan 5072 szahih hadith-t, 144 haszant, 1118 muwathaqot, 9485 daífot). Bukhári maga is említ egy hadith-t, amelyben a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) társai azt mondják, eredetileg a Szövetségesek szúra volt a Korán lehosszabb fejezete és nem a Tehén [Al-Bukhari, Al-Sahih, vol. 8 p. 208]; ez egyértelműen gyenge hadith.

Síita hadithok a Korán tökéletlenségéről?
Említettük a GYENGE hadithok problematikáját, ami nemcsak a síita irányzatban létezik, hanem szunnitáknál is. A síita hadithkritikusok 300 ilyen gyenge hadith-t találtak a Koránra vonatkozóan, amit négy hagyományozó adott tovább, Abu Obeydallah al-Szayari, Yunisz Ibn Zhubyan, Mankhal Ibn Gamil Al-Kufi és Ibn Haszan Ibn Dzsahour. A korabeli síita vallási tekintélyek közül Al-Ghada'ri azt mondta Al-szayariról:
"Gyenge ember, olyan, aki túlzó (gháli) és nem ismeri jól a hitét." [qamosz al-ridzsál, első fejezet, 403. o.]

Seikh An-Nadzsashi, ismertebb nevén Ibnul-Kufi vallászudós azt mondta róla:
"Az ő hadithai gyengék, a hite pedig romlott" [Moadzsam Ridzsal el-hadith, harmadik fejezet, 290. o.]

Ugyanő Ibn Zhubyánról így nyilatkozott:
"Romlott ember, akinek a hadithait nem szabd figyelembe venni." [Ridzsál an-Nadzsashi', 383. o.]

Al-Ghada'ri azt véelményét alláma al-Hilli, az egyik legnagyobb vallástudós írta le róla Khulazat Al-Ridzsál c. munkájában:
"Ő túlzó [gháli], nem lehet benne megbízni."

Ami Ibn Gamilt illeti, Hásim Al-Huszeyni a hadithkutatókra hivatkozva azt írja róla, hogy ő is túlzó volt, aki kitalált hadithokat adott tovább. Al-hilli pedig Ibn Dzsahourról így ír:
"A hadithai gyengék, a hite romlott, az ő narrációját semmiképpen nem lehet figelembe venni." [Al-Hilli: Khulaszat Al-Ridzsál]

Ezzel ellenben a síita irányzat egyik legnagyobb tudósa, Seikh al-qummi, másnéven Sheikh Száduq megerősíti a Korán változatlanságát és hozzáteszi, aki mást mond, hazudik. [Kitab Al-I'tiqadat, első fejezet, 86. o.]

Sheikh Abu-l-Ali al-Tabraszi, a híres síita Korán-kommentátor Madzsmoa al-Bayan c. tafszírjában leszögezi:
"Ami azt a híresztelést illeti, miszerint a Koránból el lett éve, vagy hozzá lett adva, nos mindez nem egyéb, mint rosszindulatú hazguság."

Sheikh al-Túszi, akit ismertsége miatt hívnak "a [síita] irényzat sejkjének" is [sheikh al-ta'ifa] azt mondta:
"Mind az hozzáadás, mind az elvétel [i.e. a Koránból] hazugság; ami az állítólagos hiányosságot illeti, mármint hogy a Korán hiányos lenne, a muszlim irányzatok ennek ellentétjét mondják ki, s a mi irányzatunk hitelveivel is ellenkezik. Igaz, hogy vannak ilyen hadithok, amelyek azonban kétségkívül gyenge és romlott hadithok…"  [Tafszír al-Száfi, első fejezet, 55. o.]Sajnos a síitákat még ma is annyi rosszindulatú és igaztalan legenda veszi körül, mint a zsidókat a Középkor folyamán. És tény az is, hogy a két ksiebbség sorsa közös abban, hogy ezek a legendák sokszor vezettek/vezetnek vérontásig. Sajnos azok a muszlimok, akik oda sem figyelve, tudatlanul megvádolják a síitákat ilyen hamissággal, nem is értik meg, hogy a világ más pontján egy hitsorsosa talán éppen emiatt veszi a vérünket...Mohamed próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt mondta, az Ítélet Napján a legtöbb ember a nyelve miatt kerül a Pokolba: aki tehát igaztalanul rágalmaz, ne feledje el ezt a hadith-t sem....