Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Korán hét olvasata

2010.02.20

A recitálók különböző csoportjai:
A recitálók első generációja azok a társak voltak, akik a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) idejében lettek muszlimok és tőle közvetlenül hallhatták a vallás tanításait, a hagyományokat, azaz hadithokat. Köztük is volt egy olyan csoport, ami az egész Korán megtanulta kívülről, s az egyik közülük egy nő volt, Umm Waraqah Bint abdallah Al-Harith.
Ugyancsak az Anszár (A Próféta medinai muszlim társai) közül négyen kezdték már az Iszlám korai szakaszában a Korán tanulmányozását: ők kívülről tudták a szent könyvet, ám nem ismerték a kinyilatkoztatott szúrák sorrendjét, de más muszlimok viszont éppen ebben a sorrendben, illetve a kinyilatkoztatás körülményeivel voltak tisztában és átadták a tudást másoknak. Néhány hadith azt mondja,a a versek sorrendje eredetileg meg volt adva a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) által, más tradíciók azonban ellentmondanak ennek.
Al-Szujúti megemlít néhány híres qurrát [a qurra a „qári”, azaz Korán-recitátor többsszáma arabul]: Alit (béke vele), Othmánt, Ubay Ibn Ka’abot, Zayd Ibn Thabitot, abdullah Masz’udot, Abu Músza al-As’arit.
A recitátorok következő generációja az első csoportnak, a Társaknak (arabul szahába) volt a tanítványa. Központok is kialakultak, a leghíresebbek Mekkában, Medinában, Kúfában, Baszrában és a Sámban [mai Szíria, Palesztina, Jordánia] voltak.
Mekkában volt 'Ubayd ibn 'Amir and 'Ata' ibn Abi Rabah, Ta'us, Mudzsahid, 'Ikrimah ibn Abi Mulaykah és mások. Medinában Ibn Muszayyis, 'Urwah, Szalim, 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, Szulayman ibn Yaszar, 'Ata' ibn Yaszar, Mu'adh al-Qari', 'Abd Allah ibn al-A'radzs, Ibn Sihab al-Zuhri, Muszlim ibn Dzsundub and Zayd ibn Aszlam.
Kúfában élt és tanított 'Alqamah, al-Aszwad, Maszruq, 'Ubaydah, 'Amr ibn Surahbil, Harith ibn al-Qaysz, 'Amr ibn Maymun, Abu 'Abd al-Rahman al-Szulami, Zarr ibn Hubaysh, 'Ubayd ibn Naflah, Sza'id ibn Jubayr, al-Nakha'i, al-Sa'bi, Abu al-'Aliyah, Abu al-Radzsa' Naszr ibn al-'Aszim, Yahya ibn Ya'mur, Haszan al-Baszri, Ibn Szirin, Qatadah, Mughirah ibn Abi Shihab, 'Uthman, Khallfah ibn Szaid, Abu Darda'.
A harmadik csoport a hidzsra utáni második évszázad első felében [Kr.sz.: 9. sz.] élt és köztük is számos híresség neve található: Mekkában volt 'Abd Allah ibn, Humayd ibn Qaysz al-A'radzs és Muhammad ibn Abi Muhayszin. Medinában élt Abu Dzsa'far Yazid ibn al-Qa'qa', Shaybah ibn Nasszah és Nafi ibn Nu'aym, Kúfában pedig Yahya ibn Waththab, 'Aszim ibn Abi al-Naddzsud, Szulayman al-A'mash, Hamzah  and al-Kisza'i.  Bászrában volt 'Abd Allah ibn Abi Ishaq, 'Isza ibn 'Umar, Abu 'Amr ibn al-'Ala' , 'Aszim al-Dzsahdari és Ya'qub al-Hadrami, Sámban pedig 'Abd Allah ibn 'Amir , 'Atiyah ibn Qays al-Kalla'i, Iszmail ibn 'Abd Allah ibn Muhadzsir, Yahya ibn Harith és Shurayh ibn Yazid al-Hadrami.
A negyedik csoport ennek megfelelően a harmadik generáció tanítványaiból állt.
A harmadik csoport hét tagja nagy ismertségre tett szert és a legtöbben tőlük tanultak. A recitátorok mindegyike kinevezett két narrátort, akik az ő stílusukat, recitációjuk szépségét dícsérték.
A következő hét emberről van szó: az első Ibn Kathir, akinek a két narrátora Qanbal és Al-Bazzi voltak; ő Ibn abbaszra vezette vissza ezt a stílust, aki imám Alitól (béke vele) tanulta.  A második volt Náfi, Qalun és Wars narrátorokkal. A harmadik ’Ászim volt, Abu Bakr Su’bah ibn al-Ayyas és Hafsz recitátorokkal. ’Ászim Hafsz által ránkmaradt ercitálása a leggyakoribb manapság a muszlimok között. A negyedik volt Hamzah, Khalaf és Khallad narrátorokkal. Az ötödik volt Al-Kiszá’i Al-Daurival és al-Hárith-al. A hatodik volt Abu ’Amr Ibn ’Alá’, Al –Daurival és al-szuszival. A hetedik volt Ibn ’Amir, narrátorai pedig Hisám és Ib Dakhwán voltak.
A vallástudósok legtöbbje ezt a hét recitálási stílust „mutawátirnak” fogadja el, vagyis több hagyományból fennmaradt, tehát megbízható.

A szám azért hét, mivel Othmán, a harmadik kalifa anno először öt helyre küldte el a Korán másolatait: a sámba, Mekkába, Medinába, Kúfába és Bászrába. Mindegyik helyről egy-egy recitálót [qári] választottak és ezek olvasták fel a Koránt; erről Ibn Dzsubayr ír. Ibn Mudzsahid hagyományozásából ismerjük, hogy később két újabb másolatot is elküldtek Jemenbe és Bahreinbe, így adódott az eredeti öthöz még kettő.
A hét recitálási mód később olyan híres lett, hogy az emberek-noha erre nincs tiltás-úgy vélték, nem szabad másként olvasni a szent könyvet.