Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Korán fontossága

2010.02.20

A Korán a Magasztos Allah szavát tartalmazza, s ezért nevezzük szent könyvnek is. Ezek a szavak Mohamedhez (Allah áldása és békéje rajta és a családján) lettek leküldve Gábriel arkangyalon (béke vele) keresztül, ahogyan minden próféta (béke velük) rajta keresztül kapta a kinyilatkoztatásokat.
1., Ez a legigazabb beszéd. A szunnából (prófétai hagyományok) tudjuk, hogy Mohamed próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) gyakran recitálta a Koránt társainak, akik közül sokan kívülről tudták és szavait alkalmazták mindennapos beszélgetéseikben, még a nők is (ld. Fida történetét!). Már a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) idejében lejegyezték szavainak többségét, többnyire veje, Ali (béke vele), vagy Zayd, a fogadott fia.
2., Eredeti nyelvén maradt fenn. Mohamed próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) arab volt és Arábia nagyrésze is ezen a nyelven beszélt; ezért a Korán arab nyelven lett kinyilatkoztatva. Ez a nyelv jobbról-balra íródik. A hívőnek a legjobb, ha eredetiben tudja olvasni a Koránt, vagy legalábbis törekszik erre.
3., A Korán tartalmazza Allah üzenetét az embereknek. Megmutatja, hogyan éljünk helyesen, s megmutatja nekünk a helyes utat. Allah könyve továbbá beszél életről és halálról, illetve azokról a dolgokról, amik halálunk után várnak ránk. Arra buzdítja az embereket, hogy az egyetlen Istent imádják, akin kívül nincsen más isten. Megtiltja az embereknek a rosszat és a jócselekedetek megtételére szólítja fel őket. Történeteket tartalmaz a régi prófétákról (béke velük) és bölcsekről.
4., A Korán boldogságot hoz ebben az életben és a Túlvilágon. A Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt mondta: "Ha vágyod a boldog életet, a mártírhalált, a Feltámadás Napján a megváltást, az árnyékot akkor, mikor forró lesz a föld, akkor tanuld a Szent Koránt, mert az tartalmazza a Magasztos szavait, menedék az a Sátán elől". Egy másik hadith (prófétai hagyomány) azt mondja ki: "A Korán olvasója biztonságban lesz a Feltámadás Napján."
5., Az egyetlen isteni kinyilatkoztatást tartalmazó könyv, amely változatlan maradt az idők folyamán. A Koránt Allah küldte Mohamednek (Allah áldása és békéje rajta és a családján), ahogyan előtte küldött más, az Ő szavait tartalmazó könyveket is: ezek voltak Ábrahám próféta (béke vele) könyve, a Zsoltárok Dávidnak (béke vele), a Tóra Mózesnek (béke vele) és az Evangélium Jézusnak (béke vele).
A különbség eközött a könyvek és a Korán közt, hogy az utóbbi az egyetlen isteni kinyilatkoztatást tartalmazó könyv, amely változatlan maradt, nem írták át, nem változott meg a jelentése. A Korán ma, 1400 évvel később is ugyanazt az üzenetet tartalmazza, amit Gábriel (béke vele) adott át Mohamednek (Allah áldása és békéje rajta és a családján).ú
6., Könyörgéseink meghallgattatnak, hogyha a Korán olvasása után imádkozunk. Egy hadith szerint ha valaki elkezdi a Koránt és befejezi, Allah válaszol a fohászaira. A Korán olvasása a hitet is erősíti, ahogyan azt imám Ali (béke vele) mondta.
7., A Korán a legjobb társ. Nagy segítség lehet, ha valaki-akár gyermek, akár felnőtt-magányosnak érzi magát. Imám Ali Zayn Al-Ábidín (béke vele), a negyedik imám azt mondta: "Ha mindenki, aki Keleten és Nyugaton él, meghalna, nem félnék, ameddig a Korán velem van.”
8., A diákok okosabbak lesznek, ha még fiatalon elkezdik a Koránt tanulni. Egy hadithban a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt mondta: „Ha valaki még azelőtt olvassa a Koránt, hogy felserdült volna, bizony nagy bölcsességet kapott már gyermekkorában is." A Korán a legjobb szellemi kincs, amit a fiatalok kaphatnak. Egy hadith azt mondja: "A Korán olyan vagyon, ami mellett nincs szegénység, s ami nélkül nincs gazdagság."
9., A muszlimok azért olvassák a Koránt, hogy megérthessék Allah igazi tanításait. A Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) mikor meghalt két dolgot hagyott a muszlimokra, a Koránt és a családját, amely kettő nem válik el egymástól egészen az Ítélet Napjáig.
10., A muszlimok mindig recitálnak néhány szúrát a Koránból imájuk alatt. Imám Muhammad al-Báqir (béke vele) azt mondta: "Bárki, aki a Koránt recitálja imára felállva, Allah száz áldást küld rá minden egyes betűnél; s bárki, aki ülve recitálja, ötven áldásban részesül, aki pedig imáján kívül recitálja, tíz áldást kap minden betűjéért."
11., A Korán gyógyír a lelki és testi bajokra. Imám Hasszán Al-Aszkari tudósít a Próféta (Allah áldása és békéje rajtuk és a családjukon) mondásáról: „Buzdítalak a Korán (olvasásá)ra, mert az bizony hasznos gyógyír; áldott orvosság és védelem (’iszmá”)s, megváltás annak, aki követi. „

A Korán tisztelete és jogai
Ha tudjuk, hogy a Korán nem egy átlagos könyv, hanem Allah szavait tartalmazza, tisztelettel kell vele bánnunk.  Álljon itt néhány fontosabb dolog ezzel kapcsolatban!
1., A Korán egy része ugyanazt a tiszteletet kell, hogy kapja, mint maga az egész Korán. Allah azt mondja: „És amikor a Koránt hirdetik, hallgassatok oda és legyetek csendben!”  (7:204). Allah is használta a szót a recitálásra, amikor a Koránnak csak egyes versit mondták el hangosan, ezért ha a muszlimnak van egy könyve, füzete, amely a Korán egyes versit, fejezeteit (szúra) tartalmazza, ugyanúgy kell vele bánni, mintha az egész Korán lenne vele.
2., Ha a Koránt recitálják, a már említett vers szellemében a hívő igyekezzen odafigyelni erre! Ha valamivel mégis éppen el van foglalva, akkor se zavarja a recitálót, ne beszélgessen hangosan. Abban is jutalomban van, ha "csak" hallgattjuk a Koránt; imám Ali Zayn Al-Ábidín (béke vele) azt mondta: "Ha bárki meghallgat akár csak egy betűt Allah könyvéből, ha nem is olvassa, Allah egy jótette ír le neki, megbocsátja egy bűnét és egy fokozattal feljebb emeli." A mekkai pogányok szokása volt, hogy mikor a muszlimok a Koránt olvasták, zajongtak és zavarták őket. A muszlimok (és minden hívő) azonban vágyik arra, hogy Allah, az Isten beszéljen velük, ezt pedig úgy érhetjük el, ha a Koránt, az Ő szavait tanulmányozzuk. Egy hadith azt mondja: "Bizony aki vágyik Allah után, az figyeljen az Ő szavaira!".