Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Korán a hagyományokban

2010.02.20

A Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt mondta:
„Az emberek három csoportja nem lesz számonkérve az Utolsó Ítélet Napján, s nem lesz nekik félnivalójuk attól a naptól: azok, akik kívülről tudják a Koránt és annak a szavait követve élnek, mert az ilyenek nemesként mennek majd Allah elé, s a müezzinek [imára hívók], akik hét éven keresztül végezték ezt a munkát, s nem fogadtak el érte fizetséget, s ama szolga, aki engedelmeskedett Allahnak és az urának."
Ugyanő (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt is mondta:
"Allah megjutalmazza azt, aki szeretettel csókolja meg gyermekét, s aki boldoggát teszi; azok a szülők pedig, akik megtanították gyermekeiknek a Koránt, azok egybe lesznek gyűjtve az Utolsó Ítélet Napján, s olyan ruhát viselnek majd, ami beragyogja a Mennyek népének lakóit."  [Bihár al-anwár; Al-Káfi]
Egy másik hadith (prófétai hagyomány) azt mondja:
"A Korán Allah etikettje, hát tanulja meg midnenki, amennyire csak tudja.”

További hagyományok a Koránra vonatkozóan:
„Aki megtanítja a gyermekének a Koránt, olyan jutalmat kap, mintha tízezerszer végezte volna el a nagy zarándoklatot, a háddzsot, s még tízezerszer a kicsit, az ’umrát, s mintha tízezer rabszolgát szabadított volna fel Iszmáel fiai közül, s etetetett és öltöztetett tízezer szegényt, ruhátlan muszlimot. Minden betűért tíz áldást kap, s tíz rosszcselekedete lesz neki megbocsátva, s a Korán vele marad a sírjában is, amíg fel nem támad…".

Egy másik hadith megintcsak a szülői felelősséget hangsúlyozza, mikor azt mondja:
"Allah pompás koronával koronázza meg a szülőket, akik gyermekiknek a Koránt megtanították, s fényes ruhába öltözteti őket."

A Nahdzs Al-Balaghában [ld.: ott!] imám Ali (béke vele) azt mondta:
"Tanuljátok a Koránt, mert bizony az midnen beszéd legkíválóbbika, s annak a tanulása a szív tavasza! Keressetek gyógyulást a fényéból!.."
Imám Dzsafar Asz szádiq (béke vele) azt mondta:
"Egy hívőnek nem szabad úgy meghalnia, hogy ne tudja a Koránt, vagy legalább ne lett volna szándékában megtanulni."  [Al-Káfi]

A Korán nagysága

A Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) azt mondta egy hadithban:
"A Korán útmutatás a hibák elől, fény a sötétségben,  szabadulás a bajokból, védelem a pusztulástól, védelem a kísértés elől, a nehézségek megoldása, szállítóeszköz az evilágból a Túlvilágra. Benne van a teljes vallás; senki nem hagyja el, hacsak nem a Tűz felé akar közeledni." [Al-Káfi]

"Bárki, akinek a Korán megadatott, s azt hiszi, hogy ennél bárki különbet adhatna, lekicsinyelt valami nagy dolgot és túlértékelt valamely kicsit.” [al-Káfi]

„A Korán nagysága a beszéd felett annyi, mint Allah nagysága a teremtméyek felett.”  [Bihár al-anwar]

„Allah nem bünteti meg a szívet, amely a Koránt őrzi."
"Akinek a beszéde a Korán és a háza a mecset, Allah a Paradicsomban ad neki házat."
Muád Ibn Dzsabal tudósított egy hadithról:
"A Prófétával (Allah áldása és békéje rajta és a családján) utaztunk, amikor azt kértem:
-Ó, Próféta, mondd el, mi az, ami hasznos számunkra!
-Ha a dicsőségesek életére vágysz és a mártírok halálára, s szabadításra az Utolsó Ítélet, az Összegyűjtés Napján, ha árnyékra vágysz azon a napon, mikor nem lesz árnyék, s útmutatásra a hibák ellen, akkor tanuld a Koránt, mert az az Irgalmas beszéde, s menedék a Sátán elől.."

"Akinek a Korán a birtokában van, az ne vágyjon másra, mert bizony ha az egész világot is kínálnák fel neki [a Koránért] cserébe, jobb neki az, ami nála van."

Mikor a Próféta (Allah áldása és békéje rajta és a családján) a halálán volt, ezeket a szavakat intézte híveihez:
"Allah könyve és az én házam népe! Allah könyve a Korán. Ebben van a bizonyíték és a fény. Ez Allah beszéde, élő és örökérvényű, minden helyzetben alkalmazható. Bármikor olvassák figyelmesen, mindig újnak hat. Igaz ítész és lehet hozzá fordulni. ..”